Takk fra Haydom Lutheran Hospital

Ole Hallgrim Evjen Olsen Om forfatteren
Artikkel

Haydom Lutheran Hospital i Tanzania vil gjerne gjennom Tidsskriftet få lov til å rette en takk til de mange leger som støtter sykehuset. Øistein Ylvisaker hadde en appell i Tidsskriftet nr. 10/1999 (1). Etter det er det mange leger som har oversendt honorarer de får fra trygdekassen for forskjellige tjenester direkte til sykehusets konto nummer 3040 10.03785 Sparebanken Sør Mandal.

Disse pengene har kommet meget godt med og de har hjulpet mange pasienter. Haydom Lutheran Hospital har ca. 380 daglig inneliggende pasienter og ca. 65 000 polikliniske pasienter per år. Det har også 21 mor-og-barn-klinikker spredt rundt i landsbyene, hvor vi undersøker og vaksinerer ca. 65 000 barn og ca. 25 000 mødre årlig. Vi har også bygd opp et ambulanseapparat for landsbyene i en omkrets av 100 km fra sykehuset. Ved forskning er det nå vist at vårt område synes å ha en lavere mødredødelighet enn ellers i landet. Dette skyldes både sykehuset, mobilklinikkene og sannsynligvis også ambulanseservicen vår. Alminnelige barnesykdommer er nesten utryddet. Vi har ca. 2 200 fødsler i året og bortimot 3 000 operasjoner med smått og stort.

Landet har nå i fire år hatt dårlige avlinger og også i år regner vi med en alvorlig hungersituasjon. Pga. dette er egenandelen fra pasientene sunket til under det halve av tidligere.

Hjelpen fra legene har betydd mye for oss. De stadige små drypp er verdifulle særlig nå når Norge er blitt så rikt at det ikke lenger har råd til å hjelpe folk i nød og vår søknad om nødhjelp er blitt avslått.

På sykehusets vegne sier jeg hjertelig takk til alle som hjelper og som kan tenke seg å fortsette. En spesiell takk til Øistein Ylvisaker som startet dette.

Mbulu,

Anbefalte artikler