Mine nettfavoritter

Olaf Gjerløw Aasland Om forfatteren
Artikkel

Søkemaskinen Ferretsoft www.ferretsoft.com/netferret/index.html

La meg begynne med å presentere min supersøkemaskin Ferretsoft. Den finner absolutt alt, og den lister hyperlenkene på en slik måte at man bare ved å peke på dem kan se litt av hva de inneholder uten å måtte åpne dem. Det er en «metasøker» som benytter alle de vanlige søkemaskinene, ev. bare de du vil den skal bruke. Du kan søke på ethvert språk.

BKS – rusklinikken i sentrum

www.bks.no/

Kollega Hans Olav Fekjær, nå overlege ved Blå Kors klinikk i Oslo, var sikkert en av de første Internett-surferne i Norge. Han tilbringer mye tid foran skjermen til glede for andre, fordi han systematiserer alle funnene sine. Her kan du finne det meste om rusproblemer og etter hvert også om hans nye interesse: pengespillproblemer. Alt fra medieoppslag til det sist publiserte i fulltekst i sentrale fagtidsskrifter finnes her.

MD IntelliNet – Intelligent link to the physician world

www.mdintellinet.com/

En annen kollega, Gigi Hirsch i Boston, har i mange år drevet en Internett-tjeneste for leger som lurer på om de kanskje burde skifte karriere – innenfor eller utenfor medisinen. Den kalles MD Intellinet, og henvender seg både til leger og organisasjoner som kan tenke seg å ansette leger. I sommer fortalte hun meg at det nå er mange leger som legger medisinen på hyllen og går over til godt betalte jobber i Internett-selskaper.

QuackwatchSM – Your guide to health fraud, quackery, and intelligent decisions

www.quackwatch.com/

Dette er et nettsted jeg har vært innom en del ganger de siste årene. Her gjør den amerikanske, pensjonerte psykiateren Stephen Barrett det lett for oss å skille det seriøse fra det mindre seriøse når det gjelder diagnostikk og behandling. Det er virkelig imponerende hva han har bygd opp. Jeg vil tro at dette stedet er særlig nyttig når pasientene kommer med obskure Internett-utskrifter.

Amazon

www.amazon.co.uk/

Og til slutt et virkelig favorittsted: amazon.co.uk. Ikke bare finner man det meste av de bøkene man er interessert i her, men også musikk og mye annet. Dersom man skulle finne på å bestille noe herfra, kan det godt hende det kommer i postkassen allerede etter et par dager.

Anbefalte artikler