Unøyaktig om telepatologi fra Radiumhospitalet

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pål Knudsen og medarbeidere hadde en artikkel i Tidsskriftet nr. 18/2000 hvor de beskrev telepatologiaktiviteter utgått fra Radiumhospitalet (1). Vi ønsker å komme med noen kommentarer til en uheldig og feilaktig konklusjon som ble presentert i artikkelen.

  Fra artikkelen siteres: «Vi kan derfor konkludere med at PathSight er Telemed A200 overlegent for diagnostiske formål.» Denne bastante konklusjonen baserer seg på upubliserte egne data (anført i artikkelen) og to egne referanser, som viser seg å være et abstrakt og en korrespondanse. Leserne gis derfor ingen mulighet til å kunne foreta en kritisk vurdering av grunnlaget for konklusjonen. Dessuten er en slik reklame for et produkt uheldig, særlig når den bygger på sviktende vitenskapelig grunnlag. Det kan også reises tvil om hvordan referee-tjenesten har fungert i dette tilfellet.

  Produktene PathSight og Telemed A200 er begge avanserte telepatologiarbeidsstasjoner som forsvarer innkjøpsprisen når formålet er telebasert frysesnittdiagnostikk. Det bør komme frem at ansatte ved Radiumhospitalet har vært med i utviklingen av PathSight, på samme måte som ansatte ved Regionsykehuset i Tromsø har vært med i utviklingen av Telemed A200, særlig når det ene produktet fremheves fremfor det andre.

  Knudsen og medarbeidere er selvfølgelig kjent med at den oppgraderte Telemed A200 ble demonstrert under Telemed 98 i Oslo, og at denne arbeidsstasjonen fra da igjen var tilgjengelig som hybridløsning, hvilket betyr overføring av både videobilder og digitale stillbilder. Haugen og medarbeidere (2) har for øvrig rapportert like gode resultater med «gamle» Telemed A200 med overføring av kun videobilder som ansatte ved Det Norske Radiumhospital har rapportert at de har oppnådd med stillbilder overført med PathSight (1).

  Til orientering nevnes det at man i Helseregion Midt-Norge enstemmig har besluttet å kjøpe Telemed A200 til sine åtte sykehus (tre oppgraderinger og fem nye installasjoner). I den grundige prosessen bak denne beslutningen deltok en rekke fagfolk, bl.a. medisinteknikere, klinikere og flere patologer. Flere produkter ble vurdert, deriblant PathSight.

  Det er publisert meget få oversiktsartikler om sanntids telepatologi. En publikasjon (proceeding) sammenstiller resultatene fra en rekke studier (3). Studiene har forskjellig design, og forskjellige tekniske konsepter er benyttet, og allikevel er tendensen at den diagnostiske treffsikkerheten omtrent er den samme. Meget kan imidlertid problematiseres omkring dette. Den interesserte leser oppfordres til å sette seg inn i publiserte studier. Det gjøres også oppmerksom på tre arbeider nylig presentert i Human Pathology (4 – 6).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media