Samfunnsmedisinen i en fastlegeordning

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Det sa Anders Grimsmo på konferansen Fastlegereformen og folkehelsearbeidet – ild og vann eller hand i hand, i Trondheim i september. Grimsmo, kommunelege I i Surnadal, pekte på at fastlegeordningen gir legen nye muligheter: – En fast befolkning å forholde seg til kombinert med dagens elektroniske journaler gjør at vi kan lage statistikk av mye høyere kvalitet enn før, mener Grimsmo.

Han konstaterer at allmennlegene allerede i dag driver mye forebyggende helsearbeid under konsultasjonen. Medikamentell behandling for å forebygge hjerte- og karsykdommer og rådgivning i forhold til vekt, kosthold og røyking, utgjør mange av konsultasjonene i allmennpraksis.

– Gjennom god statistikk om dette arbeidet kan samfunnsmedisinerens innsats bli tydeligere. Det kan være mulig å gå fra lønn for volum til lønn for resultater i det forebyggende helsearbeidet, sier Grimsmo.

Konferansen samlet 170 kommuneleger og helseadministratorer fra kommunene. Den var arrangert av Kommunenes Sentralforbund i samarbeid med Legeforeningen ved Offentlige legers landsforening og staten. Helseminister Tore Tønne åpnet konferansen. Han sa at det forebyggende helsearbeidet kan se ut til å ha kommet noe i bakgrunnen, en utvikling han ikke ønsker.

Renessanse for medisinalmeldingen?

– Medisinalmeldingen kan være et godt utgangspunkt for drøfting av egen praksis mellom kolleger i folkehelsearbeidet og i forhold til andre samarbeidspartnere, sa fylkeslege i Rogaland Geir Sverre Braut på konferansen i Trondheim. Han mener at nettopp samarbeid mellom offentlige helsearbeidere er nødvendig for å bevare faget samfunnsmedisin.

– Medisinalmeldinger kan også være et godt markedsføringstiltak for samfunnsmedisinen, folkehelsearbeidet og forebygging. Den vil føre til større lokal debatt om forebyggende helsearbeid, mener Braut, som savner samfunnsmedisinernes vilje til å gå i dialog med samfunnet.

Også Anders Grimsmo slo et slag for medisinalmeldingen: – Alle seriøse virksomheter bør skrive årsmelding. Og kanskje bør medisinalmeldingen knyttes til per capita-tilskuddet, slik at den som ikke har levert slik melding ikke får utbetalt tilskuddet?

Men Braut og Grimsmos forslag møtte ikke de helt store bifallene fra deltakerne på konferansen som mente at samfunnsmedisinerne allerede har altfor mye å gjøre.

Anbefalte artikler