Glimrende samlivslærebok

Artikkel

Seksualforskeren Bente Træen og psykologen Dagfinn Sørensen har hatt et lykkelig samarbeid om denne boken. Den behandler ungdommens seksuelle, følelsesmessige og psykososiale utviklingen på en innsiktsfull, varmhjertet og grundig måte, med en dyp respekt for ulike seksuelle legninger og holdninger til seksualitet.

Boken starter med et kapittel om å være ungdom, om å skape seg sin egen identitet og finne sin plass og sin rolle i en gruppe. De neste kapitlene er viet omtale av seksualitet, seksuell utvikling, lyst, onani, forelskelse og kjærlighet. Forfatterne behandler alle emnene med grundighet og innsikt og tar opp de mange ulike synspunktene som fremkommer når det gjelder seksuelle spørsmål. Også seksualitetens mindre lystbetonte sider, som prevensjon, seksuelt overførbare sykdommer, abort og seksuelle overgrep omtales fyldig og balansert. Budskapet om at seksuell utfoldelse innebærer ansvar for seg selv og partner gjennomsyrer boken.

Emnene blir levendegjort av illustrerende intervjuer med ungdommer, som har fortalt forfatterne bl.a. om sitt første samleie, om hvor vanskelig det er å si nei, når man egentlig ikke vil og om hvor ydmykende det kan kjennes å følge kjæresten sin til et abortinngrep. Glimrende tegninger bidrar til å gjøre boken spennende. Kjærlighetsdikt av Marie Takvam understreker at dette også er en bok om sterke følelser.

Denne boken er godkjent som lærebok i det nasjonale valgfaget samliv og seksualitet i den videregående skole. Ungdom er altså målgruppen, men boken kan med fordel også studeres av foreldre. Den inneholder mye kunnskap som dagens voksengenerasjon ikke besitter. Oppgaver i tilknytning til kapitlene inviterer elever til seriøs diskusjon om vanskelige emner.

Træen og Sørensen fortjener stor ros for at de har maktet å formidle kunnskap om et følsomt emne på en respektfull og grundig og samtidig morsom og interessant måte. At boken i tillegg er meget velskrevet gjør den til en fulltreffer av en lærebok.

Åsa Rytter Evensen

Røa bydelsadministrasjon

Oslo

Anbefalte artikler