Post mortem

Artikkel

De siste fem årene har Tidsskriftets portoutgifter økt med 83 %. Tilbakemeldinger fra våre abonnenter tyder på at distribusjonstiden har økt omtrent like mye.

Tidligere tiders tenkning om postverket som en del av samfunnets infrastruktur er forbi. Posten er ikke lenger en samfunnstjeneste som skal få andre aktiviteter til å fungere. Nå skal hver enkelt postsending og hver enkelt postluke «lønne seg».

Vi leverer punktlig Tidsskriftet til forsendelse den 9., 19. og 29. i hver måned og betaler mange millioner kroner årlig for en distribusjon uten leveringsgaranti. Bortsett fra det kan vi ikke gjøre stort annet enn å beklage og å henvise utålmodige lesere til Internett. Der finnes hele Tidsskriftet fritt tilgjengelig i fulltekst fra utgivelsesdatoen på adressen www.tidsskriftet.com.

Magne Nylenna

Anbefalte artikler