Atferdsmedisinsk kongress med bredde og variasjon

Einar Kjelsås, Agneta Johansson, Gunnar Götestam Om forfatterne
Artikkel

Årets kongress samlet 2 000 deltakere i Nashville, Tennessee i USA i vår. Det har tidligere vært lite fremmøte fra de nordiske land, noe som også var tilfelle i år. Tittelen på årets møte var «Diversity issues in health and behavior».

Temaet var synlig i de ulike presentasjonene og eksempler på det kan være: betydningen av rase i vitenskap og samfunn, betydningen av kultur i diettendring, kjærlighet, kjønn og makt samt temaer innen kvinneforskning, spiritualitet, religion og helse. Årets møte favnet på en imponerende måte om det brede spekteret av vitenskapelige og kliniske presentasjoner som belyser hvor levende og mangfoldig fagfeltet atferdsmedisin er.

Et av målene for kongressen var å fortsette tradisjonen med videre- og etterutdanningstilbud innen atferdsmedisin som retter seg mot flere disipliner: sykepleie, psykologi, ernæring, folkehelse, medisin, epidemiologi og helsepolitikk. Sentrale temaer var kostnadseffektivitet, kultur og helse, formidling av atferdsmedisin, motivering av resistente pasienter, bearbeiding av sinne, søvnforskning, livskvalitet og nye statistiske metoder innen atferdsmedisin.

Vi var tre kolleger fra Psykiatrisk institutt ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim som deltok på kongressen. Ved å spre oss på de innslagene som gikk samtidig, fikk vi med oss det meste av interesse. Programmet inneholdt flere forelesninger som berørte blant annet overføring av forskning til klinikk, forbedret gjenkjennelse og behandling av kreftpasienter med nedsatt stemningsleie, samt situasjonen rundt aldringsprosessen.

Betydningen av rase og etnisk opphav og etnisitet knyttet til nærvær av sykdom og symptomer var tydelig i forskningen som ble presentert under kongressen. Dette var fremmed for oss norske deltakere. Temaet ble også kritisert av den fargede amerikanske kreftforskeren Harold P. Freeman i hans foredrag «The meaning and race in science and society». Bidraget hans ble belønnet av auditoriet med stående ovasjon.

Kongressen var svært godt organisert og absolutt verdt et besøk. Her skaffer man seg et overblikk over hva som er aktuelt innenfor medisinsk atferdsforskning. Neste møte er 21.–24. mars 2001 i Seattle, Washington.

Anbefalte artikler