A. Irgens svarer:

Audun Irgens Om forfatteren
Artikkel

Jeg takker Per Vollset for interessante kommentarer. Vi har mye å lære av de gamle mestere, selv hadde jeg stor glede av å lese Frankls bok Vilje til mening tidlig i studietiden (1). Selve metoden er nok noe forandret og systematisert, men jeg er enig med Vollset i at grunntanken er temmelig lik.

Anbefalte artikler