Les mer om ...

Artikkel

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er viktig for helse og yteevne gjennom hele livet. Spesialisert trening bør ikke skje før mot slutten

av puberteten og det er aldri for sent

å begynne å trene.

Tidsskriftet starter i dette nummeret en artikkelserie om fysisk aktivitet.

Lev mer!

Fysisk aktivitet hos barn og unge i relasjon til vekst og utvikling

Fysisk aktivitet og eldres helse – <highlight type=”italic”> gå </highlight> på!

Kroppssyn, idrett og mosjon

Blødning ved fødsel

Blødning over 500 ml ble registrert hos hver tiende kvinne etter vaginal fødsel og hos hver femte kvinne etter keisersnitt ved Sentralsjukehuset i Rogaland. Blødninger over 1 500 ml forekom hos henholdsvis 0,7 % og 1,7 %.

Oksytocinprofylakse anbefales fortsatt.

Blødning ved fødsel

Blødning etter vaginal fødsel

Blødning ved keisersnitt

Lumbal skiveprolaps

Hver fjerde pasient som ble operert for lumbal skiveprolaps ved Regionsykehuset i Trondheim, ble reoperert under ti år etter.

Langtidsoppfølging etter operasjon av lumbal skiveprolaps

HIV-test hos gravide

Bare en tredel av gravide kvinner er tilfreds med informasjonen om HIV-testing. Halvparten av kvinnene visste at testen var frivillig, og tre av fire ville ta en HIV-test i neste svangerskap.

Gravides holdninger til rutinemessig tilbud om HIV-testing

Kropp og sinn

Sammenhengen mellom kropp og sinn er komplisert. Fortsatt er Trygve Braatøys observasjoner nyttige.

Funksjonelle somatiske syndromer

Pasientens talsmann Trygve Braatøy

Kroppslige dialoger – inngangsport til samtaler om fastlåste plager

Skjulte brudd ved osteoporose

Vertebralfrakturer forekommer hyppig hos pasienter med lav beintetthet, men bruddene oversees ofte. Riktig diagnose er viktig, og det finnes gode behandlingsalternativer ved osteoporose som reduserer frakturrisikoen.

Vertebrale frakturer ved osteoporose – skjulte brudd med stor betydning

Kreft ved Downs syndrom

Personer med Downs syndrom har sterkt forhøyet risiko for leukemi som barn, men redusert risiko for solide tumorer i alle aldre, ifølge månedens nordiske artikkel fra Danmark.

Forekomsten af cancer hos personer med Downs syndrom

Karbamazepin og hepatitt

Leverskade er en kjent bivirkning av karbamazepin. Medikamentanamnese er viktig ved leversykdommer.

Karbamazepinindusert hepatitt

Etikk

Årsberetningen fra Rådet for legeetikk inneholder alltid nyttig og interessant informasjon

Kan statlig styring redusere forskjellene?

Anbefalte artikler