Minileder

Forside

Les mer om

Fra redaktøren

Ragnhild Ørstavik

Leder

Rune Slagstad
Torbjørn Berge Kristensen
Jan-Erik Gjertsen
Odd Martin Vallersnes
Henriette Myhre Waitz
Eline Thorleifsson
Ola Storrø
Sverre Varvin

Kommentarer

Preben Aavitsland
Ketil Slagstad
Andreas Saxlund Pahle

Rettelser

Marit Kolby Zinöcker
Inge Andreas Lindseth
Andreas Wahl Blomkvist
Pia Zadig
Stian Christoffersen
Sophia Kaushal
Eirik Nordengen
Inthujan Shanmugarajah
Waleed Ghanima
Emma Caroline Bekkelund Sondén
Sofie Sebuødegård
Christian Korvald
Jon Lømo
Ellen Schlichting
Siri Helene Bertelsen Brandal
Solveig Hofvind
Kristin Hammersbøen Bjørlykke
Lars Lohne Eftang
Krzysztof Grzyb
Pål-Dag Line
Kristoffer Lassen
Jørgen Jahnsen

Debatt

Arne Åsberg
Lena Løfblad

Kronikk

Thomas Reiten Bovim
Lars Hellemo
Anders Nordby Gullhav
Vigleik Jessen
Trude Mittet

Fra andre tidsskrifter

Torbjørn Øygard Skodvin
Lise Skogstad Loftsgaard

Originalartikler

Liv Monsbakken
Ida Rashida Khan Bukholm
Bård Natvig
Jarle Jortveit
Sigrun Halvorsen
Jørund Langørgen

Kort rapport

Ragnhild Helen Austad
Elisabeth Sandbakken
Hanna Sandrib
Preben Aavitsland
Johan N. Bruun
Frode Eick
Anne Kveim Lie

Oversiktsartikkel

Marit Synnøve Berg
Melanie Lindsay Straiton
Eirik Frønæs Vikum
Sonja Lynn Myhre
Anders Skyrud Danielsen
Unni Gopinathan

Klinisk oversikt

Hans Skari
Andreas Urdal
Trine Sæther Hagen
Anna Bjerre
Gunnar Aksnes

Noe å lære av

Ludmila Nordaa
Elin Bjelland Forsaa
Audun Odland
Soffien Ajmi

Medisinen i bilder

Espen Haarstad
Jørgen Rørvik

Medisin og tall

Intervju

Marit Tveito

Essay

Anders Malkomsen

Legelivet

Olaf Gjerløw Aasland
Cecilie Normann Birkeli

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Julie Didriksen
Synne Lofstad

Anmeldelser

Ellen Mathea Kirsch Warlo

Ph.d.-disputaser

Minneord

Arnulf Skjennald
Per Skaane
Martin Schuster
Annelise Fredriksen
Rigmor Moelv
Bjørn Rafter
Per A. Ellingsen
Kathrine Skarstein
Øystein Fodstad
Erik Bautz-Holter

Aktuelt i foreningen

Marit Hermansen
Vilde Baugstø
Tonje Ingarsdotter Helgesen