Mange nye legemidler er utviklet med offentlig finansiering

Ketil Slagstad Om forfatteren
Artikkel

Utviklingen av nye legemidler basert på nye molekylære mekanismer er ofte finansiert av det offentlige, viser en studie.

Illustrasjon: Anastasia Usenko / iStock

Det er en vanlig forestilling at grunnforskning ofte blir finansiert av det offentlige, mens klinisk legemiddelutprøving blir finansiert av legemiddelindustrien. Legemiddelfirmaer hevder ofte at det er kostbart å gjennomføre kliniske studier, og at nye legemidler derfor må prises høyt.

I en ny studie som er publisert i The BMJ, ble finansieringskilden til patenter på nye legemidler som ble godkjent av amerikanske legemiddelmyndigheter i perioden 2008–17, undersøkt (1). 248 nye legemidler med nye molekylære mekanismer ble godkjent i perioden, hvorav 48 (19 %) hadde offentlig finansiering, og 14 (6 %) stammet fra firmaer opprettet som en del av offentlige forskningsprogrammer. Disse legemidlene ble i større grad raskt godkjent for det amerikanske legemiddelmarkedet enn legemidler uten offentlig finansiering (68 % vs. 47 %).

– Denne studien viser at utvikling av nye legemidler i USA oftere enn tidligere skjer ved hjelp av offentlige midler, sier Anja Brænd, som er førsteamanuensis ved Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo.

– Dette gjelder ikke bare forskning i de tidlige fasene av legemiddelutviklingen, men også forskning på legemidler som var nærmere å komme i klinisk bruk. Flere av disse legemidlene representerer helt nye prinsipper for behandling. Studien dokumenterer at offentlig finansiert legemiddelforskning er viktig, ikke minst for utvikling av legemidler som ikke nødvendigvis har kommersiell interesse, sier Brænd.

Anbefalte artikler