Les mer om

Artikkel

Asylsøkeres helse og bruk av helsetjenester

Antall mennesker som er drevet på flukt, øker, og antall asylsøkere i Norge øker. Forskningen om asylsøkeres helse i Norge er likevel begrenset, og de fleste studiene dreier seg om psykisk sykdom og infeksjoner. Blant 388 pasienter ved et helsesenter for papirløse migranter i Oslo var forekomsten av infeksjonssykdommer lavere enn det som kunne forventes ut fra forekomsten i landene pasientene kommer fra. Det ble ikke påvist noen nye tilfeller av hepatitt C, hivinfeksjon, syfilis eller aktiv lungetuberkulose. Fire pasienter fikk påvist nyoppdaget hepatitt B og fire klamydia.

Lederartikkel: På flukt
Oversiktsartikkel: Asylsøkeres helse og bruk av helsetjenester i Norge
Kort rapport: Smittsomme sykdommer blant pasienter ved Helsesenter for papirløse migranter i Oslo

Klager på pasientskade hos fastleger

Å gjøre feil kan være et godt utgangspunkt for å bli en bedre lege. En gjennomgang av klager på pasientskader sendt til Norsk pasientskadeerstatning er en god kilde for å forebygge skader i fremtiden. Noe over en tidel av rundt 30 000 innmeldte saker i perioden 2011–17 var fra fastlegeordningen. Av disse fikk ca. en firedel medhold i klagen, med en samlet erstatningssum på 521 millioner kroner. Diagnostisk svikt var hyppigste årsak der klager fikk medhold, oftest innen kreftsykdom og ortopedi.

Lederartikkel: Klager mot fastleger​
Originalartikkel: Pasientskader hos fastleger meldt til Norsk pasientskadeerstatning 2011–17

Ja til norsk medisinsk fagspråk

Det medisinske fakultet i Oslo krever nå at alle prøveforelesninger og disputaser skal foregå på samme språk som avhandlingen. I praksis er dette et forbud mot å bruke norsk. Dermed svekkes det medisinske fagspråket som vi trenger for en presis og velinformert vitenskapelig samtale. Språket, et av våre viktigste redskaper i vitenskap, helseopplysning og klinisk praksis, svekkes. Kravet om engelsk disputasspråk bryter med universitetenes ansvar for norsk fagspråk. Er vi på vei mot en ny latintid, der avstanden mellom forskere og allmennheten øker?

Lederartikkel: Den kvasse samtalen​
Språkspalten: På vei mot en ny latintid?

Anbefalte artikler