Jacob B. Natvig utnevnt til æresmedlem

Tonje Ingarsdotter Helgesen Om forfatteren
Artikkel

Professor Jacob Birger Natvig ble nylig utnevnt til æresmedlem i Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum.

I begrunnelsen for tildelingen ble det trukket frem at Natvig, som er tidligere mangeårig styreleder, mer enn noen annen har æren for både etableringen og oppbyggingen av Stiftelsen. Den ble opprettet i 2002 og har som formål å ta vare på helsevesenets historie.

Professor Natvig er spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin, og tilbrakte nesten hele sitt yrkesaktive liv ved Rikshospitalet. Han ble overlege i 1967 og var direktør i perioden 1978–86. Natvig regnes som en pioner innen medisinsk immunologi i Norge.

Stiftelsens aktiviteter består i seminarer, studieturer, samarbeid med andre helsehistoriske miljøer, og arbeider med å utvikle et nasjonalt helsemuseum. De siste årene har de arrangert åpne seminarer om pest, helsevesenet under andre verdenskrig og om jordmødrenes historie. Seminarene speiler også nåtiden, med temaer som kunstig intelligens og sykehusutbygging i Oslo-området.

Anbefalte artikler