Rettelse: Hjemmebehandling ved lungeembolisme

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1768–7.

  I Tidsskriftet nr. 18/2019 på s. 1769 skal teksten i figur 1 være: Artikler inkludert i kunnskapsgrunnlaget (n = 12) og Ekskludert ut fra innholdet i teksten (n = 23).

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media