Rettelse: Hjemmebehandling ved lungeembolisme

Andreas Wahl Blomkvist, Pia Zadig, Stian Christoffersen, Sophia Kaushal, Eirik Nordengen, Inthujan Shanmugarajah, Waleed Ghanima Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1768–7.

I Tidsskriftet nr. 18/2019 på s. 1769 skal teksten i figur 1 være: Artikler inkludert i kunnskapsgrunnlaget (n = 12) og Ekskludert ut fra innholdet i teksten (n = 23).

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler