Einar Svendsen

Kathrine Skarstein Om forfatteren
Artikkel

Foto: Leif-Arne Markussen © Universitetet i Bergen

Vår kjære kollega professor emeritus Einar Arvid Svendsen døde 28. oktober 2019, 74 år gammel.

Han var født i Gildeskål, og etter videregående skole i Bodø studerte han medisin i Basel i Sveits og avla eksamen i 1972. Studieårene i Basel var med å prege Einar. Han holdt god kontakt med studievenner fra den gang og med kolleger fra Universitetet i Basel.

Han var tidlig interessert i forskning og ble ansatt i utdanningsstilling i patologi ved Universitetet i Tromsø og Regionsykehuset i Tromsø. Han ble spesialist i patologi i 1981 og tok samme år medisinsk doktorgrad i Tromsø. I 1980 kom Einar til Bergen, ansatt som professor og overlege ved Gades institutt, Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus. Einar forsket på hjerte- og karsykdommer, særlig åreforkalkning, og han publiserte en rekke rapporter innenfor dette temaet. I 1991–92 dro han med familien til Duke University i North Carolina i USA, der han var gjesteprofessor. Denne tiden var et av høydepunktene i forskningskarrieren, blant annet på grunn av et stimulerende samarbeid om sirkulasjonsforskning.

Ved Gades institutt hadde vi stor nytte av Einars interesse for fremstilling av organpreparater. Disse har stor verdi og blir fortsatt flittig brukt i undervisning. Einar var en klassisk klinisk patolog: engasjert og dyktig i undervisning og diagnostikk. Han var svært imøtekommende når kolleger og leger i utdannelse ønsket hjelp til diagnostisk vurdering av vevsprøver.

Einar ledet Gades institutt i årene 1996–2001. Lederrollen falt ham naturlig. Han var direkte i diskusjoner og tydelig på hva han mente, samtidig som han var lyttende og inkluderende. Einar var også en høyt verdsatt kollega i fagmiljøet ved sykehuset forøvrig. Dette bekreftes gjennom hans innsats som tillitsvalgt i over 20 år, først for Overlegeforeningen og senere for Leger i vitenskapelige stillinger.

Einar kom fra nord og ble med sin nordnorske dialekt et forfriskende pust i patologimiljøet. Han var interessert i historie, noe som sikkert startet i oppveksten på slektsgården på Fugløya i Gildeskål kommune. Dette er et historisk sted, med blant annet en gammel steinkirke fra ca. 1130. Alle på avdelingen som opplevde hans engasjerte foredrag om Nordlands Trompet av Petter Dass, vil aldri glemme dette.

Vår dypeste medfølelse går til hans familie som han var så glad i og stolt av. Vi vil minnes Einar Svendsen med takknemlighet og respekt.

På vegne av kolleger og venner ved Gades laboratorium for patologi / K1, Universitetet i Bergen og Avdeling for patologi, Haukeland universitetssykehus

Anbefalte artikler