()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Svevestøv i luften øker risikoen for mange sykdommer og fører til store kostnader for samfunnet, viser ny studie.

  Illustrasjon: Science photo library / NTB scanpix
  Illustrasjon: Science photo library / NTB scanpix

  Luftforurensning er assosiert med økt dødelighet og sykelighet, blant annet hjerte-kar- og lungesykdom. I en ny studie ble helseopplysninger om innleggelser rapportert til Medicare, det amerikanske helseforsikringssystemet for eldre, i perioden 2000–12 analysert (1). Over 95 millioner innleggelser ble koblet mot grad av luftforurensning i områdene der personene befant seg.

  Studien bekreftet tidligere observerte sammenhenger mellom mengden svevestøv, dvs. støv med aerodynamisk diameter mindre enn 2,5 µm, og risiko for bl.a. hjertesvikt, hjerteinfarkt, kols og lungebetennelse. Man fant også en sammenheng mellom svevestøv og sepsis, væske- og elektrolyttforstyrrelser og akutt nyresvikt: Per 1 µg/m3 økning i kortidseksponering for svevestøv var det en årlig økning på 2 050 sykehusinnleggelser, 237 dødsfall ved utskrivelse, rundt 12 200 dager i sykehus og 31 millioner amerikanske dollar i økte behandlingsutgifter samt et tap av 2,5 milliarder amerikanske dollar knyttet til økt dødelighet.

  – Denne studien viser at selv små økninger i luftforurensning medfører store kostnader pga. sykehusinnleggelser og helsetap. Dette er første gang at små økninger i luftforurensing av kort varighet blir knyttet til økning i sykehusinnleggelser for mange sykdommer, bl.a. sepsis og nyresvikt, sier Anette K. Bølling, seniorforsker ved Seksjon for luft og støy ved Folkehelseinstituttet.

  – Funnene samsvarer godt med Verdens helseorganisasjons anbefalinger om at nivået av fint svevestøv ikke bør overstige 25 µg/m3 i døgnet, sier Bendik Brinchmann, som er lege og forsker ved samme avdeling som Bølling.

  – Studien er særlig relevant for Norge, hvor nivåene av svevestøv er relativt lave. Studien er viktig for debatten om tiltak for å senke nivåene av svevestøv i norske byer, men foreløpig er det ikke gjort liknende beregninger for Norge, sier Brinchmann.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media