Rettelse: En mann i 50-årene med magesmerter, kløe og vekttap

Kristin Hammersbøen Bjørlykke, Lars Lohne Eftang, Krzysztof Grzyb, Pål-Dag Line, Kristoffer Lassen, Jørgen Jahnsen Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 268–72.

I Tidsskriftet nr. 3/2020 på s. 268 skal arbeidsstedet til Kristoffer Lassen være: Gastrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Institutt for klinisk medisin, UiT – Norges arktiske universitet.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler