Har startet en norsk-bosnisk lege- og psykologforening

Vilde Baugstø Om forfatteren
Artikkel

Den nystiftede foreningen skal blant annet jobbe for å bidra til bedre helsetjenester i Bosnia-Hercegovina.

NYETABLERT: Det nye styret i Norsk-bosnisk lege- og psykologforening. Fra venstre: Emir Pinjo, Nadja Tanovic, Ajla Terzic, Leila Muslibegovic og Dragan Zerajic. Foto: Privat

– Vi er mange leger og psykologer i Norge med bosnisk opphav som ønsker å gi noe tilbake til hjemlandet vårt, sier Dragan Zerajic, fastlege i Steinkjer, leder i Nord-Trøndelag legeforening og styremedlem i Allmennlegeforeningen.

Han er en av initiativtakerne bak Norsk-bosnisk lege- og psykologforening, en medisinsk forening som ble stiftet på nyåret ved den bosniske ambassaden i Oslo. 

– Norsk-bosnisk lege- og psykologforening ønsker å samle alle leger og psykologer med en tilknytning til Bosnia-Hercegovina, som er bosatt og autorisert i Norge – for å fremme kollegiale, felles faglige og sosiale interesser, sier Dragan Zerajic.

Besøk og hospitering

Zerajic forteller at ett av målene til foreningen er å bidra til bedre helsetjenester i Bosnia-Hercegovina.

– Et konkret eksempel på dette, er å samle inn medisinsk utstyr fra norske sykehus og helseklinikker for gjenbruk i Bosnia-Hercegovina. Dette er fullt funksjonelt utstyr som ikke behøver å stå på et lager her i Norge, sier han.

Å tilrettelegge for at helsepersonell fra Norge kan reise til Bosnia-Hercegovina for å holde foredrag, undervise og hospitere ved bosniske utdanningsinstitusjoner, sykehus eller helseklinikker er også et tiltak foreningen ønsker å gjennomføre, forteller Zerajic.

– Dette ønsker vi å gjennomføre begge veier, så vi ønsker også hospitering fra helsepersonell fra Bosnia-Hercegovina her i Norge. Også fagfordypning og spesialisering her kan være aktuelt. I USA har de en ordning på dette som fungerer veldig godt, så det er en inspirasjon for oss.

Betydningen av å samles

Ifølge Zerajic finnes det over 300 leger og psykologer i Norge med bosnisk opphav. De fleste kom til Norge under krigen på starten av 90-tallet. Han understreker betydningen av å samles med utgangspunkt i felles profesjon og bakgrunn.

– Vi vil arrangere årsmøter, samt sosiale og faglige arrangementer for medlemmene. De fleste arrangementene vil jo også holdes på norsk, så alle norske kollegaer er selvsagt velkomne. Det eneste vi krever er at du har autorisasjon og bostedstillatelse i Norge, sier Zerajic.

Han ønsker å rette en spesiell takk til alle kollegaer som hjalp til i etableringsfasen av foreningen, og særlig til spesialrådgiver for internasjonale spørsmål i Legeforeningen, Bjørn-Oscar Hoftvedt. Hoftvedt har arbeidet mye med helserelaterte spørsmål i Bosnia-Hercegovina.

– Gjennom sitt arbeid i over 20 år, ved tilstedeværelse i Bosnia-Hercegovina og gjennom alle artiklene han har skrevet, har han brøytet vei. Det har betydd ekstremt mye, avslutter Dragan Zerajic.

Anbefalte artikler