Forside nr. 4/2020

Artikkel

Illustrasjon © Imad Alwahabi

Mange asylsøkere har opplevd adskillelse fra mennesker de er glade i, flukt, tortur, vold og andre traumer – faktorer som vi vet kan påvirke helsen negativt. Likevel vet vi ikke så mye om asylsøkeres helse eller deres opplevelse av norsk helsetjeneste.

Forsiden er tegnet av Imad Alwahabi. – Mange flyktninger mangler et språk for å formidle smerte og vonde følelser i møte med legen, sier Alwahabi. Alwahabi kom selv som flyktning fra Damaskus i Syria til Norge i 2015. – Det er vanskelig når man må kommunisere via tolk, og følelser er vanskelige å oversette, sier han. Mer av hans arbeider finner du her: facebook.com/ImadAlwahibiimadooo/

Anbefalte artikler