Rettelse: Tilsetningsstoffer – er vi føre var?

Marit Kolby Zinöcker, Inge Andreas Lindseth Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.19.0474.

I Tidsskriftet nr. 12/2019 på s. 1127 skal det stå: En studie av monolaurin, en forbindelse som kan inngå (i ukjent mengdeforhold) i mono- og diglyserider av fettsyrer (E471), viste endring i tarmfloraen og førte til økt inflammasjon samt metabolsk syndrom hos mus (6).

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler