Rettelse: Kosmetiske brystimplantater og brystkreft

Emma Caroline Bekkelund Sondén, Sofie Sebuødegård, Christian Korvald, Jon Lømo, Ellen Schlichting, Siri Helene Bertelsen Brandal, Solveig Hofvind Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.19.0266.

I Tidsskriftet nr. 3/2020 på s. 236 og 240 skal navnet på førsteforfatter være: Emma Caroline Bekkelund Sondén.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler