Rettelse: Kosmetiske brystimplantater og brystkreft

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.19.0266.

  I Tidsskriftet nr. 3/2020 på s. 236 og 240 skal navnet på førsteforfatter være: Emma Caroline Bekkelund Sondén.

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media