m2023/3
Minileder
Les mer om
Fra redaktøren
Leder
Kommentar
Rettelse
Debatt
Kronikk
Fra andre tidsskrifter
Originalartikkel
Kort rapport
Klinisk oversikt
Noe å lære av
Kort kasuistikk
Medisinen i bilder

Gass i bløtvev

Medisin og tall
Fra fagmiljøene
Intervju
Legelivet
Ett døgn med
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Anmeldelser
Ph.d.-disputaser
Minneord

Erling Petter Saltvedt

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media