Anatomi- og ortopedibok som treffer godt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ola-Lars Hammer

  Ortopedi

  Anatomi og undersøkelse. 547 s, tab ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2022. Pris NOK 699

  ISBN 978-82-15-02380-9

  Dette er en oversiktlig og god lærebok for alle som ønsker å lære om kliniske undersøkelser og anatomi tilknyttet bevegelsesapparatet. Primærmålgruppen er studenter i fag med dette som læremål, men boken kan også fungere godt som oppslagsverk for helsepersonell og andre yrkesgrupper.

  Boken er inndelt i sju kapitler: Skulderleddet, albueleddet, underarm og hånd, hofteleddet, kneleddet, ankel/fot, og columna. Hvert kapittel er bygd opp på samme logiske måte. Først beskrives funksjon, anatomi og biomekanikk. Deretter får man lære om akutte skader og sykdommer/tilstander samt hvordan disse undersøkes, utredes og behandles.

  Språket er, som forfatteren selv skriver i innledningen, ikke alltid korrekt latin eller norsk, men likt det man bruker i en klinisk hverdag. Dette fungerer godt og gjør boken lettlest.

  Det er gode illustrasjoner i kapitlene om klinisk anatomi, biomekanikk og undersøkelser. I kapitlene om skader og sykdommer er det ingen illustrasjoner, noe som forsterker opplevelsen av at dette i hovedsak er en lærebok med fokus på anatomi og klinisk undersøkelse.

  Boken har en oversiktlig og logisk oppbygging, og kan leses uten mye medisinsk bakgrunn. De mange og flotte illustrasjonene i kapitlene om klinisk anatomi og undersøkelse gjør denne delen av boken ekstra interessant å lese. For medisinstudenter vil boken dekke pensum, men den kan også fungere godt som oppslagsverk for blant annet leger, fysioterapeuter, sykepleiere og personer som driver med idrett og treningslære.

  Kapitlene om skader og sykdommer er utformet som en kortfattet og ganske overfladisk oppsummering. Denne delen av boken fungerer greit som et oppslagsverk, men for dem som ønsker en grundig innføring i bevegelsesapparatets skader og sykdommer anbefales det at man supplerer med en bok som fokuserer på nettopp dette.

  Alt i alt er dette en flott og illustrativ norsk lærebok som treffer en bred målgruppe.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media