Pasientnær på norsk – ikke bedside

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Når man omtaler klinisk praksis og undervisning med pasienter i eller utenfor sykehus, bør man på norsk bruke ordet pasientnær og ikke bedside.

  Defintivt bedside, New York, ca. 1920. Men er det et godt uttrykk på norsk? Illustrasjonsfoto: The George Grantham Bain…
  Defintivt bedside, New York, ca. 1920. Men er det et godt uttrykk på norsk? Illustrasjonsfoto: The George Grantham Bain Collection / Library of Congress

  «Medicine is learned by the bedside and not in the classroom» er et kjent sitat av den kanadiske legen og professoren sir William Osler (1). På engelsk brukes ordet bedside ofte sammen med andre ord, som i bedside teaching, bedside diagnosis og bedside manners, det siste om legens atferd eller tilnærming til en pasient. Det blir også brukt i uttrykket from bench to bedside, dvs. om translasjonsforskning og overføringen av laboratorieforskning til klinisk praksis. Ordet er brukt i norsk sammenheng også, som i bedside-undervisning og bedside-ultralyd. Ordet brukes altså både konkret om noe som er ved siden av sengen, og i overført betydning om aktiviteter som foregår i nær kontakt med pasienten.

  Etablert importord på norsk?

  Etablert importord på norsk?

  Noen ganger blir engelske ord integrert i norsk språk som importord, mens det andre ganger blir etablert norske avløserord. I Tidsskriftets språkspalte er det mange gode eksempler på norske avløserord (2, 3).

  Har ordet bedside blitt et etablert importord? Det ser ikke slik ut

  Har ordet bedside blitt et etablert importord? Det ser ikke slik ut. Ved søk på tidsskriftet.no/sok (18.11.2022) får man kun 22 treff. De fleste av disse er engelske titler i doktoravhandlinger og bruk av ordet på engelsk. Bruken i medisinsk sammenheng på norsk ser altså ut til å være begrenset. Ett av treffene er en bokanmeldelse av den engelskspråklige boka Physicianship and the Rebirth of Medical Education (4) hvor anmelderen skriver at forfatterne «understreker også at 'bedside teaching' bør erstattes med 'teaching where the patient is' og argumenterer overbevisende for at dette ikke kan erstattes av andre former for klinisk opplæring» (5).

  Ordet bedside finnes ikke i Tidsskriftets ordliste og gir heller ingen treff i norske ordbøker på ordnett.no (15.9.2022). I Engelsk-norsk ordbok (ordnett.no, 15.9.2022) oversettes bedside med sengekant, og at the bedside med ved sengen. Ved googlesøk (med kun sider på norsk) er det først og fremst treff på sider hvor det selges babysenger (15.9.2022). I tillegg får man treff på en målbeskrivelse for kompetanseområdet palliativ medisin («klinisk ('bedside') spesialitet») (6) og en utdanningsplan for spesialiteten nevrologi ved Vestre Viken HF («'bed-side' undervisning») (7).

  Avløserord

  Avløserord

  Det er mange gode grunner til å finne et norsk avløserord for bedside brukt i overført betydning i en medisinsk sammenheng. Det mest aktuelle avløserordet er åpenbart pasientnær, som i pasientnær undervisning. Dette uttrykket er i tråd med intensjonen til forfatterne av den nevnte boka om medisinstudiet, som nettopp ønsket å endre fokus fra seng til pasient (4) – de fleste pasienter ligger ikke lenger til sengs. Ordet pasientnær er allerede brukt i mange artikler i Tidsskriftet (55 treff ved søk 18.11.2022). Laboratorieklinikken ved Haukeland universitetssjukehus bruker uttrykket pasientnær analysering om det som på engelsk kalles point of care testing (8).

  Konklusjon

  Konklusjon

  Ordet bedside bør i medisinsk sammenheng oversettes til pasientnær.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media