Pål Johan Smith

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Professor emeritus Pål Johan Smith døde fredelig den 5. desember 2022 på Diakonhjemmet Sykehus etter noe tids sykdom, 75 år gammel.

  Pål ble født i Horten, tok artium i Oslo og ble cand.med. i Bergen i 1974. Etter turnustjeneste på Gjøvik sykehus og i distriktet Sande, Møre og Romsdal, ble det allsidig utdannelse i indremedisin ved Ullevål og Gjøvik sykehus. Han ble godkjent spesialist i indremedisin i 1986 og i hjertesykdommer i 1991. Han viste tidlig interesse for klinisk forskning og var forskningsstipendiat ved Røde Kors Klinikk i perioden1983–88. Her gjennomførte han et større klinisk forskningsprosjekt, randomisert og placebokontrollert, på antikoagulasjonsbehandling hos pasienter med akutt hjerteinfarkt. Studien var banebrytende og ble publisert i det prestisjetunge tidsskriftet New England Journal of Medicine. Han disputerte for den medisinske doktorgraden ved Universitetet i Oslo i 1991.

  Senere hadde han overordnede stillinger ved Rikshospitalet, Ullevål og Bærum sykehus, avbrutt av en periode som medisinsk sjef i legemiddelfirmaet MSD i 1994–96, før han gikk tilbake til Bærum sykehus som overlege og deretter Akershus universitetssykehus som overlege og professor i hjertesykdommer. Han opprettholdt sin interesse for klinisk forskning og var sentral i en serie større prosjekter, der han dels studerte pasienter med atrieflimmer, men også andre problemstillinger innen hjertesykdommer. Han var fellow of The European Society of Cardiology og ble i 1991 tildelt Randi og Hans Arnets Stiftelses hjerteforskningspris.

  Pål var en helstøpt fagperson og personlighet, alltid med en finurlig humor som kunne bryte opp i krevende situasjoner. Han vil bli savnet som en førsteklasses lege og forsker. Vi takker Pål for 40 års samarbeid innen forskning til beste for hjertepasientene. Våre tanker går til Dagny og deres tre barn Marianne, Ingrid og Morten med familier.

  På vegne av Senter for klinisk hjerteforskning, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media