Medisinens biopsykososiale kjønnsbegrep

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Medisinsk praksis forutsetter kunnskap om at kjønn omfatter både biologiske, psykologiske og sosiale forhold.

  Debatten om kjønn har rast i riksmedier og på sosiale medier. Det toppet seg for mange da stortingsrepresentant Jenny Klinge fra Senterpartiet i et innlegg i VG anklaget spesialist i allmennmedisin Kaveh Rashidi for å fornekte vitenskap og rote med sannheten fordi han trakk fram kjønnsidentitet i forståelsen av kjønn (1). Diskusjoner om kjønn blir mer opplyst om vi lar være å anklage hverandre for løgn og heller anerkjenner at fagfolk med ulik bakgrunn definerer kjønn på ulike måter.

  Biologisk kjønnsbegrep

  Biologisk kjønnsbegrep

  For biologer er kjønn en fundamental kategori som uløselig er knyttet til reproduksjon og artenes utvikling gjennom evolusjon. Biologer bestemmer kjønn på bakgrunn av kjønnscellenes størrelse og funksjon. I leksikonet Britannica defineres sex som «summen av egenskaper» hos en art som gjør at man kan deles inn i hunn eller hann (2). Det indikerer at kjønn nødvendigvis er mer enn kjønnsceller og at fagfolk diskuterer hva som skal medregnes i denne summen.

  Ifølge Endocrine Society, verdens ledende endokrinologiske forening, er sex et binært biologisk begrep, og det er en fordel at definisjonen holdes enkel (3). Samtidig anerkjenner de at en enkel, omforent biologisk definisjon på hunn og hann nærmest er umulig og at ikke alle mennesker vil kunne klassifiseres i henhold til definisjonen – «mange mennesker kan ikke lage enten egg eller sæd». Likevel betraktes disse individene som kvinner eller menn basert på summen av andre biologiske kjennetegn, som indre og ytre kjønnsorganer, kroppsbehåring og dybden på stemmen.

  Problemet med en snever biologisk og binær definisjon av kjønn basert på kjønnsceller er at en del mennesker vil bli definert som 'avvikende' eller som tilhørende et kjønn de selv ikke identifiserer seg med

  Vi kjenner ingen fagmiljøer som avviser biologi som grunnlag for kjønn. Men problemet med en snever biologisk og binær definisjon av kjønn basert på kjønnsceller er at en del mennesker vil bli definert som «avvikende» eller som tilhørende et kjønn de selv ikke identifiserer seg med. Utfordringen er flertydige eller manglende forhold mellom biologisk kjønn (sex) og psykososialt kjønn (gender), og gjelder altså både for personer med medfødt variasjon i kroppslig kjønnsutvikling (interkjønn) og for transpersoner (kjønnsinkongruens). Videre anerkjenner medisinske forskere i økende grad hvor viktig samspillet mellom sex og gender er for helse og sykdom innen alle områder av medisinen, fra psykisk helse til covid-19 (4, 5).

  Et sammensatt kjønnsbegrep

  Et sammensatt kjønnsbegrep

  Mange vitenskapelige og medisinske institusjoner tar til orde for et bredere og mer sammensatt kjønnsbegrep enn en biologisk, binær kjønnsdefinisjon (6–8). For eksempel skrev tidsskriftet Nature på lederplass for noen år siden at «the research and medical community now sees sex as more complex than male and female, and gender as a spectrum that includes transgender people and those who identify as neither male nor female» (9).

  American Psychiatric Assocation har påpekt at sex «ofte beskrives som en biologisk konstruksjon definert på et anatomisk, hormonelt eller genetisk grunnlag» og at kjønn «tilskrives ved fødsel basert på inspeksjon av ytre kjønnsorganer» (10). Og American Medical Association har vedtatt at the medical spectrum of gender innebærer at «genotypic sex, phenotypic sex, sexual orientation, gender and gender identity are not always aligned or indicative of the other, and that gender for many individuals may differ from the sex assigned at birth» (11). Dette er en anerkjennelse av at subjektive fenomener som seksuell orientering og kjønnsidentitet bør inkluderes i en medisinsk forståelse av kjønn.

  Biopsykososialt kjønnsbegrep

  Biopsykososialt kjønnsbegrep

  Innenfor biologi og medisin opererer man altså med ulike vitenskapelige definisjoner av kjønn. Det handler kanskje om at biologer i mindre grad trenger å bry seg om skillene normalt/unormalt og sykt/friskt, som er kjernen av medisinen (12). Som den tyske professoren og barneendokrinologen Olaf Hiort skriver: «Kategoriene mann og kvinne danner et rammeverk hvor diverse uttrykk for kjønn er mulig – både genetisk, anatomisk og hormonelt så vel som psykologisk og sosialt. Disse variasjonene er likevel ikke uttrykk for sykdom, men må forstås som del av et naturlig spekter av kjønnslig utvikling» (vår oversettelse) (13).

  I dag forutsetter medisinsk praksis kunnskap om både biologiske, psykologiske og sosiale forhold ved kjønn. Siden vi på norsk bare har ett ord for kjønn, har vi en unik mulighet til å tenke helhetlig om kjønn i tråd med den biopsykososiale medisinske modellen.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media