Rettelse: Usunne solvaner, mer hudkreft

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2023; 143: 133.

  I Tidsskriftet nr. 2/2023 skal det på side 133 stå: De med de to mest uheldige solvanemønstrene hadde høyere risiko for begge kreftformene enn dem med lavest UV-eksponering; justert hasardratio var henholdsvis 1,50 (95 % KI 1,28 til 1,75) og 1,44 (1,20 til 1,73) for melanom og 1,51 (1,22 til 1,87) og 1,47 (1,14 til 1,91) for plateepitelkarsinom.

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media