Gir klimaendringer mer allergi?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Klimaendringer kan føre til epigenetiske forandringer og mer allergiutvikling hos barn og unge, ifølge en ny oversiktsartikkel.

  Illustrasjonsfoto: Martin Wahlborg / iStock
  Illustrasjonsfoto: Martin Wahlborg / iStock

  Både klimaendringer og allergiutvikling øker på verdensbasis. I en fersk oversiktsartikkel beskriver en internasjonal forskergruppe hvordan klimaendringer kan forverre allergi mot mat og luftbårne allergener, for eksempel ved at klimaendringer forandrer utbredelsen av pollen og at hetebølger kan trigge allergisymptomer (1). Epigenetiske endringer kan også ligge bak. Flere studier har vist en assosiasjon mellom miljøfaktorer (som tobakkeksponering og luftforurensning) og epigenetiske forandringer, slik som DNA-metylering. Visse epigenetiske forandringer er vanligere hos barn og unge som er allergiske mot bestemte allergener. Derfor mener forfatterne at klimaendringer kan bidra til epigenetiske forandringer, som igjen bidrar til allergiutvikling.

  – Helseeffekter av klimaendringene er et av Folkehelseinstituttets satsingsområder, og denne oversiktsartikkelen belyser viktige aspekter relatert til forskning på dette feltet, sier Berit Granum, som er seniorforsker ved Område for klima og miljø ved Folkehelseinstituttet. Hun peker på at mange av studiene i denne oversiktsartikkelen viser assosiasjoner mellom eksponering, helseutfall og epigenetiske funn, noe som nødvendigvis ikke betyr at det er en kausal sammenheng mellom disse faktorene.

  – En svakhet ved studien er at forfatterne kun refererer til studier som støtter deres syn. For å gi et mer balansert bilde burde de også vise til studier der det ikke er funnet noen signifikante sammenhenger, sier Granum.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media