Inngående kasuistikker for kommende klinikere

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mads Hjortdal Grønhøj, Henrik Sjølander, red.

  Medicinske og kirurgiske cases I & II

  3. utg. 1 448 s, tab, ill. København: FADL's Forlag, 2022. Pris DKK 1 400

  ISBN 978-87-9381-097-6

  Denne utgivelsen sikter seg hovedsakelig inn på medisinstudenter, men kan også være til nytte for både ferske og mer erfarne leger. Tredje utgave av danske Medicinske og kirurgiske cases tar for seg kliniske kasuistikker og fyller på med både tips til håndtering og inngående kunnskap rundt basalfaglige aspekter ved ulike tilstander. Bøkene er fordelt på to bind og har totalt 30 kapitler inndelt etter fagfelt. I denne nyeste utgaven er tidligere kasuistikker oppdatert og utvidet med gjeldende retningslinjer. I tillegg er spesialitetene kar- og torakskirurgi tilføyd som nye kapitler.

  Hver kasuistikk tar ofte utgangspunkt i et klassisk symptom/kontaktårsak, som tungpustethet eller brystsmerter. Introduksjonen inneholder litt klinisk informasjon før man raskt må ta stilling til relevante aspekter ved anamnese, undersøkelse og videre utredning samt reflektere rundt differensialdiagnostikk og pasientformidling. Alle spørsmålene har tilhørende løsningsforslag som oppleves som adekvate og uttømmende, og patofysiologien redegjøres som regel godt for. Ettersom hvert kapittel har ulike forfattere, er det noe variasjon i systematikken og den faglige dybden. Det er god variasjon i vanskelighetsgrad mellom kasuistikkene, og lengden kan være 1–8 sider.

  Språket er i utgangspunktet enkelt og lettfattelig, men dansk byr likevel på noen utfordringer. Særlig gjelder dette en del symptom- og fagbegreper, selv om man fort blir vant til begreper som madlede og stuebesøk. Forfatterne tar flittig i bruk tabeller, algoritmer og illustrasjoner for å gi kasuistikkene og fagmaterialet ytterligere dybde. De aller fleste av illustrasjonene er gode og gir en ekstra dimensjon.

  Bøkene konkurrerer med digitale tjenester om medisinstudenters gunst, og mange vil nok spørre seg om denne boken tilbyr noe som digitale ressurser ikke kan tilby. Med en pris på nærmere 2 000 kroner vil det nok være de med særlig interesse for fysiske bøker som tar seg råd. Vi har gode erfaringer med å bruke bøkene i kollokviearbeid og mener disse er et ypperlig supplement for medisinstudenter som har lyst til å spisse sine kliniske ferdigheter. Vi anbefaler et spleiselag for dem som skulle være i tvil om disse bøkene er verdt pengene.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media