Yrkesforeningene
NO IMAGE
26.06.2003
Om yrkesforeningen Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) blir lagt ned, må det være en forutsetning at det blir nedsatt medisinske foreninger. Dette er budskapet fra årsmøtet i Namf som ble avholdt...
NO IMAGE
26.06.2003
Ett budskap fra årsmøtet fikk den gjenvalgte lederen av Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) brakt videre til landsstyremøtet i Molde: – Kjemp for at LVS skal bestå! Styret i LVS...
NO IMAGE
26.06.2003
Oppdatert medlemsstatistikk på Legeforeningens nettsider viser at Norsk overlegeforening har 5 003 medlemmer under 67 år i Norge. I løpet av de siste tre månedene har medlemstallet i Norsk...
NO IMAGE
26.06.2003
Seminaret som tidligere ble kalt «sjeflegeseminar», går inn i sitt tiende år. Tradisjonen tro vil Legeforeningen også i år arrangere seminar for sykehusdirektører og leger med lederansvar. Seminaret...
NO IMAGE
12.06.2003
24. mars passerte Alment praktiserende lægers forening 4 000 hovedmedlemmer, og det med et kvinnelig tilskudd på stammen. – Vi har «voktet» på medlemstallet en stund og Anders Taraldset i...
NO IMAGE
10.12.2002
Det arbeidsmedisinske fagfeltet må løftes frem slik at det oppfattes som et spennende felt å jobbe innenfor. Dette kom frem på årsmøtet til Norsk arbeidsmedisinsk forening som ble holdt på Soria...
NO IMAGE
10.12.2002
Mange snusere – uklare helseeffekter, ifølge Ellen Juul Andersen, Tore Sanner, Karl Erik Lund og Paul Nordgren. Foto L.T. Kongsvik Informasjonssjef i Legeforeningen og nestleder i Tobakksfritt, Ellen...
NO IMAGE
10.08.2002
Marit Andvig Hovedtemaet for møtet var de praktiserende spesialistenes rolle og forankring etter statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten. Avdelingstillitsvalgt for PSL i Oslo, Marit Andvig,...
NO IMAGE
10.08.2002
Legene Linas Masilionas og Margarithe Abramaviciene fra Litauen sammen med Erik Argren utenfor Legenes hus i Oslo. Foto Det er tiende år på rad at Telemark legeforening inviterer kolleger fra...
NO IMAGE
30.06.2002
Legeforeningen arrangerer til høsten seminar for sykehusdirektører og leger med lederansvar (tidligere kalt sjeflegeseminaret). Seminaret avholdes på Soria Moria kurs- og konferansesenter 23.9. og 24...