Seminarer i avdelingsledelse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Norsk overlegeforening vil også denne høsten arrangere seminarer i avdelingsledelse med støtte fra Kvalitetssikringsfond II.

  Seminarene er viktige tiltak for å utvikle kvalitet i avdelingsledelse og for å bygge opp kontaktnett for avdelingsoverleger. Det er også et mål å utvikle og rekruttere leger som ledere både i og til denne typen stillinger.

  Tidspunkt for seminarene er 17. og 8.9. 2002 i Bodø, 8. og 9.10. 2002 i Kristiansand, 29. og 30.10. 2002 i Bergen og 5. og 6.11. 2002 i Oslo. Fremmøte tirsdag kveld kl 18. Seminarene varer til onsdag kl 1530.

  Invitasjon med fullstendig program blir sendt avdelingsoverlegene i de enkelte helseregionene. Se også Overlegeforeningens hjemmeside: http://www.legeforeningen.no/overlegeforeningen

  Spørsmål kan rettes til Overlegeforeningens sekretariat v/ Edith Stenberg, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo eller e-post: edith.stenberg@legeforeningen.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media