Konferanse og årsmøte i Offentlige legers landsforening

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Samarbeid mellom kommunal helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten i foretaksmodellen er et av flere temaer på Offentlige legers landsforenings konferanse 21. og 22. mai.

  Artikkel

  Andre temaer på konferansen er kunnskaps- og beslutningsstøtte for samfunnsmedisinere og ledelse i regionale helseforetak. Innledere på konferansen er bl.a. fylkeslege i Hordaland, Helga Arianson, avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet, Gro Jamtvedt, divisjonsdirektør for epidemiologi ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Camilla Stoltenberg, fagdirektør Hanne Thurmer i Helse Sør og Vegard Høgli, stiftelsen GRUK. Andre innledere er direktør for Helse Bergen, Anne Kverneland Bogsnes og bydelsoverlege i Oslo, Folke Sundelin.

  Landsråd?

  Landsråd?

  Foreningens årsmøte skal bl.a. behandle diverse lovendringsforslag. Det viktigste er at det foreslås innført et landsråd også i Offentlige legers landsforening (OLL). Dersom forslaget blir vedtatt, vil landsrådet bestå av styret, fagutvalget og fylkestillitsvalgte. Fag- og kvalitetsutvalgene foreslås slått sammen til ett fagutvalg.

  Det vil også bli fremmet forslag om at valgkomiteen gis en egen paragraf. Bestemmelsen om at valgkomiteen skal sende sine forslag til medlemmene to uker før årsmøtet, foreslås fjernet. På bakgrunn av disse lovendringsforslagene vil det være nødvendig å endre valgkomiteens instruks. I tillegg fremmes det forslag om å fjerne kravet om at årsmeldingen skal sendes alle medlemmer i papirformat.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media