I dette nummeret

Redaksjonelt

Medisin og vitenskap

Maria Wojtasinska
Patrick Belfrage
Leif Gjessing
Waleed Ghanima
Helge Skulstad*
Kjeld Falk
Jetmund Ringstad
Katinka Farbrot
Paul Husby
Knut S. Andersen
Ketil Grong
Marit Farstad
Mai-Elin Koller
Birger Valen
Beate Viddal
Johan H. Strømme
Ole Jonas Rolstad
Arild Mangschau
Morten Brændengen
Øyvind S. Bruland
Dag Rune Olsen
Valdemar Grill
Tor Claudi
Ivar Følling
Trond Jenssen
Kristian Hanssen
Jak Jervell
Torbjørn Moe Eggebø
Eli Smedvig
Gro Flatabø Zanussi
Per Helge Måseide
Harm-Gerd Karl Blaas
Sverre Sandberg
Elise Tandberg

Tema

Kommentar og debatt

Svein Høegh Henrichsen
Cecilie Sogn
Hans H. Elverland
Otto Inge Molvær
Thor Kristian Island
Ted Reichborn-Kjennerud
Erik Falkum
Jaran Apold
Ketil Heimdal
Pål Møller
Knut Sand Bakken
John Gordon Pollock

Nyheter og reportasjer

Astrid Marie Nylenna
Ragnhild Ørstavik
May-Brith Mandt
Grete Strand

Fra foreningen

Hans Petter Aarseth
Stine Bjerkestrand Nesje
Stine Bjerkestrand Nesje
Ola Prestegarden
Tom Gerner