Nytt om navn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Priser til indremedisinere

  I forbindelse med Norsk indremedisinsk forenings vårmøte 2000 ble følgende priser utdelt:

  Professor Peter F. Hjort fikk en pris på 5 000 kroner for beste faglige foredrag: De gamles møte med helsevesenet.

  Prisen på 5 000 kroner for beste abstrakt gikk til Lasse Gøransson og Harald Bergrem, Sentralsjukehuset i Rogaland: Kliniske konsekvenser av henvisningspraksis ved start av aktiv uremibehandling.

  En forskningspris på 15 000 kroner gikk til Eivind Berge, Michael Abelnoor, Per H. Nakstad og Per M. Sandset (Ullevål sykehus og Rikshospitalet): Heparin in acute embolic stroke trial.

  Det ble delt ut tre forskningspriser på 7 500 kroner til:

  Hanne Ellekjær, Jostein Holmen, Erik Ellekjær og Lars Vatten (Verdal, Levanger, NTNU): Physical activity and stroke mortality in women. Ten-year follow-up of the Nord-Trøndelag health survey 1984–1986.

  Eystein Husebye, Anne Grethe Myhre, Marja Halonen, Olov Ekwall, Fredrik Rorsman, Olle Kämpe (Haukeland, SiA, Helsinki, Uppsala): Autoimmun polyendokrinopati – candidiasis – ektodermal dystrofi (APECED) i Norge.

  Kristian F. Hanssen, Tore J. Berg, Bente Kilhovd, Kåre Birkeland, Peter Torjesen (Aker): Hva er mekanismen for senkomplikasjoner ved diabetes mellitus.

  Prisvinner ved NTNU

  Arild Aamodt (f. 1955) ble under det årlige festmøtet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet hedret med en forskningspris i medisinsk teknologi på 30 000 kroner. Han er overlege ved Ortopedisk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim, og fikk prisen for sitt arbeid med ortopediske implantater.

  Nye spesialister godkjent i sentralstyrets møte 26.4. 2000

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media