Landsstyremøtet 2000 på Lillehammer – praktisk informasjon

Artikkel

Sted

Landsstyremøtet 2000 finner sted på Radisson SAS Lillehammer Hotel, Turisthotellveien 6, 2609 Lillehammer.

Tid

Landsstyremøtet begynner med åpningsmøte onsdag 18. oktober kl 1100. Arrangementet avsluttes med bankett fredag 20. oktober.

Deltakere

Landsstyremøtet er åpent for alle medlemmer av Den norske lægeforening. Medlemmer som ønsker å delta, må melde seg på forhånd.

Innkvartering/priser

Ved påmelding bes det markert om man ønsker innkvartering på hotellet. Påmelding til landsstyremøtet med innkvartering på hotellet inkluderer helpensjon under landsstyremøteperioden (fra og med lunsj 18.10. til og med frokost 21.10). Ved overnatting 17.–18.10. er frokost inkludert.

Rom/frokost 17.–18.10:

  • Enkeltrom kr 800

  • Tillegg for ledsager i dobbeltrom kr 200

Pensjonspriser per døgn 18.–21.10:

  • Enkeltrom kr 1 070

  • Tillegg for ledsager i dobbeltrom kr 525

Innkvartering utenom hotellet

De som ikke ønsker innkvartering på hotellet, forutsettes å ordne overnattinger selv. Dersom deltakelse ønskes i arrangementene onsdag kveld og fredag kveld, må egen rubrikk på påmeldingsskjemaet fylles ut.

Måltider

Måltider for boende

Måltider for de som bor på hotellet er inkludert i pensjonspris, med unntak av banketten fredag kveld. Deltakelse i bankett må forhåndsbestilles ved markering på påmeldingsskjemaet. Tillegg til pensjonspris for banketten er kr 700.

Måltider for ikke-boende

Dagpakke kjøpes i hotellets resepsjon. Dagpakken inkluderer lunsj samt kaffepauser. Pris kr 315 per dag.

Middagbuffet onsdag 18.10. inngår i Oppland legeforenings arrangement, jf. nedenstående. Eventuell deltakelse må forhåndsbestilles ved markering på påmeldingsskjemaet. Pris per person kr 230. Bindende påmelding.

Middagen torsdag 19.10. finner sted på hotellet. Middagsbillett kjøpes i hotellets resepsjon innen kl 1200 samme dag. Pris per person kr 230.

Eventuell deltakelse på banketten fredag 20.10. må forhåndsbestilles ved markering på påmeldingsskjemaet. Bindende påmelding. Pris kr 800 per person.

Kortfattet programoversikt

Onsdag 18. oktober

1100–1230

Offisielt åpningsmøte

1230–1400

Lunsj

1400–1800

Helsepolitisk tema med innledning og diskusjon

1900–0130

Oppland legeforenings arrangement:

1900–2030

Kulturelt program i Kulturhuset Banken m/servering fra Blåmann

2030

Transport til Berg Gård med busser

2100

Buffet på Berg Gård

Antrekk: Uformelt

Torsdag 19. oktober

0830–1230

Behandling av landsstyresaker

1230–1400

Lunsj

1400–1800

Behandling av landsstyresaker

1930

Middag

Antrekk: Uformelt

Fredag 20. oktober

0830–1230

Behandling av landsstyresaker

1230–1400

Lunsj

1400–1800

Behandling av landsstyresaker

1930

Bankett på Radisson SAS Lillehammer Hotel

Antrekk: Smoking/mørk dress

Ledsagerarrangement

Det vil bli lagt til rette for at gjester/ledsagere skal kunne melde seg på enkelte sightseeingarrangement. Tilbud vil bli bekjentgjort under møtet.

Saksdokumenter til landsstyremøtet

Saksdokumenter vil bli tilsendt påmeldte deltakere ca. 14 dager før landsstyremøtet starter.

Påmelding

NB! Landsstyrets medlemmer, valgkomité, sentralstyrets vararepresentanter, desisorer samt leder av SOP får tilsendt særskilt innkalling med personlig påmeldings-/svarskjema.

Øvrige medlemmer av Legeforeningen må melde seg til landsstyremøtet ved å fylle ut påmeldingsskjema som er vedlagt dette nummer av Tidsskriftet.

Påmeldingsskjemaet finnes også på Internett under adresse: www.legeforeningen.no, og kan lastes ned fra adresse: www.legeforeningen.no/skjemaer/lands2000.rtf.

Påmeldingsskjemaet sendes til

Den norske lægeforening, Organisasjonsavdelingen, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo

Anbefalte artikler