Tror på trøndersk teknologi

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

John Bonventre (t.v.) ved Harvard University i USA og Gunnar Bovim ved Det medisinske fakultet i Trondheim vil samarbeide om forskning innen medisinsk teknologi. Foto T. Sundar

Bonventre, som er leder for Harvard/MIT Division of Health Sciences and Technology (HST), var æresgjest ved 25-årsjubileet i Trondheim. Han er også med i styringsgruppen for det nye programmet for medisinsk teknologi ved NTNU. Samarbeidet mellom NTNU og HST omfatter blant annet utveksling av forskere for opphold i 6–12 måneder.

Under seminaret om medisinsk teknologi under jubileet, orienterte han om satsingen på medisinsk teknologi ved HST, som han mener har flere paralleller til NTNU.

– Vårt mål er å bygge broer mellom medisin og teknologiske fag. Vi tilbyr en medisinsk grunnutdanning med klinisk undervisning og forskeropplæring innen molekylærmedisin, bioteknologi, bildediagnostikk og andre teknologiske fag. Etter endt utdanning kan studentene søke seg videre til doktorgradsprogrammet innen medisinsk teknologi, forteller Bonventre.

Han oppgir at 80 % av de uteksaminerte kandidatene fortsetter med forskning, noe som er i tråd med intensjonene: – HST har en sterkere orientering mot medisinsk teknologi enn noe annet universitetet. Men sentre både i USA og andre land er i ferd med å følge etter. Det siste tiåret har vist at teknologiske fremskritt har drevet frem den økonomiske utviklingen og skapt nye arbeidsplasser i USA.

Satsingen innen områder som minimal invasiv kirurgi, bildediagnostikk og bioinformatikk, gjør NTNU til en attraktiv samarbeidspartner, ifølge John Bonventre: – Fagmiljøet i Trondheim viser vilje til å se på nye muligheter, og ligger langt fremme på en rekke teknologiske områder. Jeg har også registrert at NTNU har et mer integrert industrisamarbeid enn hva som er vanlig ved de fleste amerikanske universiteter. Dette gir gode fremtidsutsikter for den anvendte forskningen.

Anbefalte artikler