Les mer om ...

Artikkel

Stort foster

4 % av nyfødte barn ved Sentralsjukehuset i Rogaland i 1995 – 97 hadde en fødselsvekt over 4 500 g. I tre av fire tilfeller skjedde fødselen senere enn ved ultralydberegnet termin. 12 % av barna hadde skulderdystosi, og undersøkelsen bekrefter at stort foster innebærer økt risiko for komplikasjoner.

Stort foster – store problemer?

Stort foster – en retrospektiv studie

Forsinkelse ved trombolytisk infarktbehandling

Bare to av fem pasienter med hjerteinfarkt fikk trombolytisk behandling innen to timer etter smertedebut, viser en undersøkelse fra Østfold.

Tidsforsinkelse ved trombolytisk behandling av hjerteinfarkt

Troponiner

Troponiner er fremtidens valg i den klinisk-biokjemiske diagnostikk av akutt koronarsykdom. LD, ASAT og ALAT har ikke lenger noen plass i et infarktregime.

Troponiner og andre nye biokjemiske hjertemarkører – tid for et skifte

Internasjonal medisin i Norge

Nye etniske grupper medfører nye medisinske utfordringer. Og den eksplosive økningen i turisme og reiseliv stiller nye krav til legene.

Foster med hydrops hos kvinne fra Vietnam

Bærerscreening og fostersykdom i etnisk sammensatte samfunn

Reisemedisin – mer enn vaksiner og vurderinger

Personer med utenlandsk bakgrunn må følges opp

Hypotermibehandling

Asfyksi predikerer et negativt utfall, men en undersøkelse av 23 pasienter ved Haukeland Sykehus viser at det for øvrig ikke finnes sikre prognostiske markører ved alvorlig hypotermi. Alle aksidentelt hypoterme pasienter med alvorlig sirkulasjonssvikt bør oppvarmes i hjerte-lunge-maskin.

Oppvarming av pasienter med aksidentell hypotermi ved hjelp av hjerte-lunge-maskin

Telemedisin

Erfaringer med teledermatologi og teleradiologi presenteres. Informasjonsteknologi kan forbedre diabetesomsorgen og Internett kan øke livskvalitet og mestringsevne hos psykiatriske pasienter.

Er Internett til hjelp for personer med alvorlige psykiske lidelser?

Teledermatologi – erfaringer fra Nord-Norge

Erfaringer med teleradiologi i allmennpraksis i Oppland

Bruk av informasjonsteknologi i kvalitetsutvikling av diabetesomsorgen

Synkende hjerte- og kardødelighet

Internasjonale data tyder på at moderne medisinsk og kirurgisk behandling er viktigst for reduksjonen i hjerte- og kardødelighet de senere år. Forekomsten av hjerte- og karsykdom i Norge følges ikke systematisk, og et nasjonalt register etterlyses.

Hvorfor faller dødeligheten av hjerte- og karsykdommer?

Anbefalte artikler