Allergi er ikke bare, bare!

Artikkel

Målgruppen for denne boken er venner, familie, skoleverk, fritidsledere og helsepersonell med tilknytning til personer med allergi. Intensjonen er å sette søkelyset på hvordan det er å leve med allergi, eksem og astma.

Boken er bygd opp av 43 korte historier. Til slutt ender boken med et kort kapittel som omhandler fakta om astma, allergi og eksem. Språket er lett, hverdagslig og direkte. De fleste historiene har en enkel illustrasjon av Tone Solemsli Hult. Illustrasjonene er enkle, men ofte morsomme og letter lesbarheten av boken. Det er god papirkvalitet og solid innbinding.

”Sykehistoriene” omhandler dagligdagse opplevelser og problemer for en familie med allergi. Hver historie ender med en konklusjon eller kommentar. Historiene er muntert formulert, men det er en undertone av irritasjon og kanskje bitterhet. Forfatteren og hennes familie har nok opplevd liten forståelse for problemer en familie med mye allergiske plager kan ha, og det kan være en tankevekker for mange. Forfatteren klarer således å peke på mange små problemer som er opplagt for en med allergi, men som andre ikke tenker på og tar hensyn til.

Siste faktakapittel er naturlig nok en forenkling av emnene som omhandles, men er stort sett korrekt og lett forståelig. Boken er grei for dem som vil vite mer om mange av de hverdagslige problemene allergikere sliter med. Hvor stor leserkrets dette er, er anmelderen noe i tvil om.

Pål Rasmus Njølstad

Barneklinikken

Haukeland Sykehus

Anbefalte artikler