Norge importerer flere infeksjoner

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Tall fra Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) avdekker en økning av importerte sykdomstilfeller. 39 % av fjorårets 10 594 tilfeller av meldingspliktige sykdommer utenom tuberkulose, ble smittet i utlandet (1). Av disse var tre av fire turister og forretningsreisende som ble smittet etter utreise fra Norge, mens resten var innvandrere med kroniske bærertilstander eller langvarige infeksjoner.

Gruppen av turister og forretningsreisende som ble smittet i utlandet økte med 7 % i forhold til året før. Ni av ti tilfeller var næringsmiddelbårne infeksjoner, med salmonellose og campylobacteriose som dominerende diagnoser. Økningen av salmonellose og campylobacteriose tilskrives større trafikk til Sørøst-Asia, Afrika og Karibia. Seksuelt overførbare sykdommer utgjorde 4 % av importtilfellene, febersykdommer 3 % og andre infeksjoner 3 %.

Oversikten over smittesteder viser at 3 % av tilfellene ble smittet i Norden, 48 % i andre europeiske land, 26 % i Asia, 16 % i Afrika og 6 % i Amerika og Karibia. De fem vanligste smittelandene var Spania, Thailand, Tyrkia, Pakistan og Marokko.

– Den høye andelen av og økningen i meldte tilfeller til MSIS av sykdommer som er smittet ved utenlandsreiser, viser at rådgivning og vaksinasjon ved utenlandsreiser bør gis høy prioritet innen kommunehelsetjenesten, sier Hans Blystad ved Statens institutt for folkehelse.

Anbefalte artikler