Helsefakta

Artikkel

Reallønnsutvikling 1996-99 etter kjønn, leger i kommunesektoren ekskl. Oslo kommune (KS-området) i prosent

Regulativlønn

Månedslønn

Totallønn

Alle med medisinsk utdanning

Kvinner

– 0,3

10,6

9,9

Menn

– 0,3

12,3

12,4

Totalt

– 0,4

11,5

11,4

Turnusleger

Kvinner

– 0,4

10,8

10,6

Menn

1,0

14,0

13,5

Totalt

0,4

12,7

12,3

Assistentleger II

Kvinner

– 0,6

14,1

11,0

Menn

– 1,5

17,9

15,0

Totalt

– 1,1

16,1

13,1

Assistentleger I

Totalt

– 1,1

11,6

15,4

Legespesialister

Totalt

– 1,4

– 9,0

– 13,0

Overleger ved fylkessykehus

Kvinner

– 2,0

3,3

3,7

Menn

– 1,5

9,4

9,6

Totalt

– 1,6

7,9

8,2

Overleger ved universitetssykehus

Kvinner

– 1,1

8,7

6,9

Menn

– 1,1

13,2

12,9

Totalt

– 1,1

12,0

11,4

Overleger ved alle sykehus (vektet)

Kvinner

– 1,8

4,8

4,6

Menn

– 1,4

10,0

10,2

Totalt

– 1,5

8,7

8,8

Avdelingsoverleger ved fylkessykehus

Kvinner

5,5

16,0

15,9

Menn

5,6

14,0

14,9

Totalt

5,6

14,1

14,8

Avdelingsoverleger ved universitetssykehus

Totalt

4,2

25,5

25,8

Avdelingsoverleger ved alle sykehus (vektet)

Totalt

5,5

15,3

15,9

Kommuneleger II

Kvinner

4,2

2,2

2,8

Menn

2,3

0,7

2,2

Totalt

3,0

1,3

2,5

Kommuneleger I

Kvinner

5,3

5,2

4,3

Menn

1,3

5,1

5,0

Totalt

2,1

5,0

4,8

Kommuneoverleger

Totalt

6,2

7,4

7,1

Bedriftsoverleger

Totalt

5,8

6,2

6,2

  • Månedsfortjeneste = regulativlønn + faste og variable tillegg

  • Totallønn = månedsfortjeneste + variabel overtid

  • Reallønnsutvikling er den prosentvise lønnsutviklingen korrigert for prisstigning.

  • Tallene er beregnet på grunnlag av: Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks samt Lønns- og personalstatistikk kommunale arbeidstakere. Statistikk basert på PAI-registeret 1.oktober 1999. Hovedoversikt. Oslo: Kommunenes Sentralforbund, 2000.

  • Se også Helsefakta i nr. 14/2000 og nr. 15/2000.

Anbefalte artikler