Internett-side for medisinstudenter

Grete Strand Om forfatteren
Artikkel

Medisinstudent Espen Pedersen har vært web-redaktør. Sidene er laget i Polen, der han studerer, ved hjelp av modem og hotmail-forbindelse til omverdenen.

Det er en godt utbygd lenkesamling og en egen nyhetstjeneste som skal oppdateres jevnlig. Redaktøren ønsker at studentene skal komme med forslag om hva de ønsker skal være med. Videre utvikling vil være egen nettside dedikert til medisinsk humor, og det er planlagt å legge ut kasuistikker. Det er lagt ut en bokside med kort forklaring til hver bok, og der ønsker redaktøren anmeldelser av fagbøker fra studentene. – Her kan alle være med å forme nettstedet slik de ønsker det, sier Espen Pedersen. Han legger til at han håper medisinstudentene vil bruke siden aktivt.

– Jeg er ikke noen stor forfatter selv, så skriv gjerne til meg om noe artig dere har opplevd, eller nyheter fra ditt fakultet, avslutter redaktøren, som også tar seg av nettsidene for de medisinske utenlandsstudentene.

Nettadresse: www.legeforeningen.no/yf/nmf/

Anbefalte artikler