Markering mot økte egenandeler

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

President Hans Petter Aarseth støttet Landsforeningen for Hjerte- og Lungesykes markering mot dagens egenandelsystem. Foto S.B. Nesje

Det var Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) som stod for markeringen som Legeforeningen støttet. Pasientforeningen mener at dagens egenandelsystem bryter med grunnleggende verdier i vårt velferdssamfunn som at alle skal sikres et godt helse- og velferdstilbud uavhengig av inntekt. De mener egenandelsystemet fungerer som skatt på sykdom.

– Det er uakseptabelt at egenandelene brukes som et finanspolitisk virkemiddel. Hver gang staten har måttet sanere budsjettet, har egenandelene økt, sier Aarseth. De siste tre årene har egenandeler på helsetjenester økt med nesten 50 %. – Fortsetter egenandelene å øke på denne måten fremover, tar det ikke lang tid før det er like dyrt å gå til en offentlig ansatt lege som til en helt privatpraktiserende, påpekte Aarseth.

Anbefalte artikler