I dette nummeret

Redaksjonelt

Helge Boman
Petter Jensen Gjersvik

Medisin og vitenskap

Anne Eskild
Britt-Ingjerd Nesheim
Tonje Berglund
Joan Kristina Totlandsdal
Jan Fredrik Andresen
Anne Eskild
Helvi Holm Samdal
Kjell Skaug
Stig Jeansson
Babill Stray-Pedersen
Pål A. Jenum
Per G. Bjørnstad
Jostein Westvik
Renate Rian
Erik Thaulow
Petter S. Hagemo
Svein Jan Sørland
Sanjay Katre*
Torbjørn Leivestad
Per Fauchald
Leif Aanderud
Einar Thorsen
Guttorm Brattebø
Martha Forland
Gunnar Kristensen
Ragnar S. Faye*
Per Helsing
Frøydis Langmark
Henning Onarheim
Tone Høivik
Stig Harthug
Asbjørn Digranes
Haima Mylvaganam
Hallvard A. Vindenes
Sissel J. Moltu*
Beint S. Bentsen*
Vibke Lilleby
Jan Tore Gran
Helvi Holm Samdal
Hans Blystad
Anne Eskild
Hans-Olav Fjærli
Svein Arne Nordbø
Babill Stray-Pedersen
Hans Petter Torvik
Bjørn Christian Østberg
Jeanne-Marie Berner

Tema

Kommentar og debatt

Anne Kjersti Befring,
Nils Grytten,
Pål Gulbrandsen,
Torvid Kiserud
Svein Rasmussen
Ragnvald Bjørgaas Petersen
Magnus Aurivillius

Nyheter og reportasjer

Nina Husom,
Kristin Green Nicolaysen,
Kristin Green Nicolaysen,
Pål Gulbrandsen,
Rigmor Austgulen
Torstein Vik,
Ingrid. M. Høie,
Ragnhild Ørstavik
Tore Kristian Kvien,
Ellen Juul Andersen,

Fra foreningen

Hans Petter Aarseth
Stine Bjerkestrand Nesje
Stine Bjerkestrand Nesje