18 000 pasientjournaler reddet fra flammene

Tom Sundar, Om forfatteren
Artikkel

– Alle journalene er bevart. At varmen ikke ødela backuptapen, er nesten for godt til å være sant, sier Brynjar Reberg. Han er en av de tre legene som mistet praksisen sin da Klemetsrud helse- og sosialsenter på Søndre Nordstrand i Oslo brant ned til grunnen natt til 23. februar.

18 000 journaler berget

Kl 0430 om morgenen ble Reberg og kollegene Signe Flottorp og Tron Torkildsen varslet av alarmsentralen om at arbeidsstedet stod i flammer. De var hjelpeløse tilskuere til at legekontorene med alt medisinsk utstyr gikk tapt i den eksplosive brannen.

Brynjar Reberg forteller at røykdykkere og brannfolk prøvde å ta seg inn i den brennende bygningen for å hente ut legenes dataserver. Forsøket var forgjeves, men om morgenen fant de dokumentskapet med backuptapen i brannruinene. Det rødglødende skapet ble straks nedkjølt. Et par dager senere ble skapet boret opp ved et låsverksted. Tapen og de andre gjenstandene i skapet viste seg å være helt uskadet.

I mellomtiden hadde Reberg, som er dataansvarlig blant legene, kjøpt inn en magnetbåndavspiller til avlesing av dataene som var elektronisk lagret på backuptapen. – Det var en utrolig lettelse da vi klarte å gjenopprette 18 000 pasientjournaler på dataserveren, sier han. Opptil ni år gamle datajournaler og alle pasientdataene som var registrert frem til dagen før brannen, ble berget.

Kontorløse leger ved Klemetsrud legesenter. Fra v. Signe Flottorp, Tron Torkildsen og Brynjar Reberg. Foto T. Sundar

Fra låsverkstedet som åpnet dokumentskapet, får Tidsskriftet opplyst at skapet er konstruert av stål både utvendig og innvendig. En mellomliggende spesialbetong isolerer mot den intense varmen som oppstår ved brann.

Legetjenesten sikret

Uten de verdifulle pasientjournalene som ble berget, ville gjenoppbyggingen av legesenteret ha blitt en svært vanskelig oppgave. – Det er ikke bare journalnotater og medisinregistre som er bevart, men også omfattende trygdeerklæringer. I påvente av nye lokaler har vi nå muligheten til å betjene mange av våre faste pasienter, sier Signe Flottorp.

De tre legene har fått provisoriske lokaler hvor de kan drive en begrenset legevirksomhet. – I samarbeid med bydelsledelsen og de andre allmennlegene prøver vi å finne løsninger som skal sikre en tilfredsstillende legetjeneste i bydelen, sier hun. Søndre Nordstrand bydel har mer enn 30 000 innbyggere som betjenes av 17 allmennleger. Foruten legekontorene rommet helse- og sosialsenteret både sosialkontor, en helsestasjon med jordmortjeneste og et fysikalsk institutt. I vår

De nedbrente restene av Klemetsrud helse- og sosialsenter noen timer etter brannen. Foto B. Reberg

oppføres det kontorbrakker på den nedbrente tomten, slik at virksomheten kan gjenopptas til sommeren.

Personalet ved legesenteret var samlet til debriefing kvelden etter brannen. Signe Flottorp forteller at folk har vært flinke til å støtte hverandre i tiden etterpå.

I forbindelse med gjenoppbyggingen må forsikringsansvaret avklares. Avtalen med forsikringsselskapet omfatter blant annet en avbruddsforsikring som gir rett til erstatning for tapt arbeidsinntekt for legene.

Vær forberedt på brann

  • Brannvern må omfatte rutiner for å beskytte journal- og informasjonsregistre. Sørg derfor for:

  • – å ha gode rutiner for backup

  • – å oppbevare backuptapen på et trygt, brannsikkert sted utenfor kontoret, for eksempel i en bankboks eller nedlåst hjemme

  • – å oppbevare en backup av selve backupprogramvaren

  • – å skaffe en ekstra tapestreamer av samme type som på kontoret, installert hjemme for raskt å kunne gjenopprette informasjon ved ev. datakrasj

  • – at det medisinske utstyret er tilstrekkelig forsikret og at det er tegnet avbruddsforsikring for den enkelte lege

Anbefalte artikler