Nasjonalt råd for prioritering i helsevesenet

Nina Husom, Om forfatteren
Artikkel

Rådet skal ikke uttale seg om prioritering i forhold til enkeltpasienter, men gi råd om hvordan både nye og etablerte behandlingstilbud og tjenester skal prioriteres i forhold til hverandre. Dette omfatter forebyggende tiltak, tiltak for kronisk syke, tiltak for døende og mennesker med uhelbredelige sykdommer og alternative behandlingsmetoder.

Spørsmål knyttet til effektiv ressursutnyttelse for å sikre et likeverdig tilbud uavhengig av kjønn, pasientgruppe og geografisk bosted er også lagt til det nye rådet. Det skal også gi råd om fordeling av høyspesialiserte sykehustjenester. Ved innføring av nye behandlingsmetoder skal rådet uttale seg om spørsmål av faglig/etisk karakter og samarbeide med sykehus og aktuelle organer.

Det tidligere Statens sykehusråd inngår i det nye prioriteringsrådet. Sekretariatet er lagt til Sosial- og helsedepartementet. Rådet ledes av direktør Paul Hellandsvik, SINTEF Unimed, Trondheim.

Øvrige medlemmer er: Kommunelege Arne Aksnes, bedriftsøkonom Jorhill Andreassen, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Liv Arum, førsteamanuensis Rigmor Austgulen, lærer Grethe Bjørlo, pasientombud Grethe Brundtland, professor Grete S. Botten ved Senter for helseadministrasjon i Oslo, direktør Åge Danielsen ved Rikshospitalet, direktør Astrid J. Eidsvik ved Sentralsjukehuset Møre og Romsdal, forsker Reidun Førde i Legeforeningen, barnepsykiater Liv Garløv, daglig leder Øyvind Halleraker, generalsekretær i Mental Helse Einfrid Halvorsen, førsteamanuensis Helge Hernes, professor Erling Husabø, direktør i Norges forskningsråd Geir Stene Larsen, forsker Erik Nord ved Statens institutt for folkehelse, biskop Ola M. Steinholt og oversykepleier Marie Aakre.

Anbefalte artikler