Lærerikt om lungen

Artikkel

Dette læremidlet er utviklet ved Universitetet i Tromsø med støtte fra Kvalitetssikringsfond I i Den norske lægeforening og har et praktisk siktemål: å forbedre legers ferdigheter i lungeauskultasjon og å øke deres kunnskaper om auskultasjonsfunnenes praktiske betydning. Videoen består av to korte sekvenser som illustrerer normale og patologiske lungelyder, og en lengre sekvens med ni kliniske eksempler. Fremstillingen avbrytes av i alt 24 spørsmål, ment for gruppediskusjon eller ensom kontemplasjon. Veiledningsheftet gir svar på disse spørsmålene, oftest i kombinasjon med korte teoretiske diskusjoner.

Resultatet av dette pedagogiske utviklingsprosjektet er overmåte vellykket. Årsakene er mange: Mens mye fagformidling stundom kan fortone seg som svar på spørsmål ingen har stilt, tar forfatteren her utgangspunkt i et dokumentert læringsbehov, knyttet til hans egne studier av pneumonidiagnostikk i allmennpraksis. Videre anvendes to viktige, pedagogiske prinsipper:

  • – integrasjon mellom teori og praksis, basalfag (luftstrømsfysikk) og klinikk

  • – en aktiviserende formidlingsstil, spesielt tilrettelagt for kollegiale gruppediskusjoner

Man har også ivaretatt begrensningens kunst. Lengden er svært overkommelig, fremstillingen er poengtert og litteraturlisten er passe lang. Attpåtil er videoens tekniske kvalitet god, og veiledningsheftets layout ditto innbydende. Hva mer kan man ønske seg?

Kanskje kan man innvende at videoen er vel ambisiøs når den f.eks. formidler findiagnostikk av sibili og rhonchi i ekspiriets ulike faser. På den annen side representerer dette et forsvar av de basale, kliniske ferdigheter, hvilket kan synes betimelig i en tid der vårt tradisjonsrike håndverk stundom synes å drukne i strømmen av teknologiske nyvinninger. Av mangel på noe viktigere å kritisere, ber jeg forfatteren se nøye etter trykkfeilsdjevelen ved ev. reviderte utgaver, spesielt følgende setning: «Det er derfor svært viktig å ikke utelukke pneumoni . . .» (s. 20).

Lungelyder og lungefunksjon anbefales til alle kolleger i allmennpraksis. Sykehusleger, spesielt innenfor det indremedisinske fagområdet, og medisinstudenter vil nok også finne den lærerik. Læremidlet bør være et forbilde og en inspirasjon for alle som er engasjert i Legeforeningens arbeid med å utvikle alternativer til de tradisjonelle kursene i videre- og etterutdanningen.

Vegard Bruun Wyller

Sykehuset Østfold,

Fredrikstad

Anbefalte artikler