Les mer om ...

Artikkel

Selektiv abort

I 1996 – 97 fikk 303 kvinner i Norge innvilget svangerskapsavbrudd etter 12. uke pga. fosterskade, dvs. 2,5 per 1 000 fødsler. Kromosomanomalier forelå hos 13 %, mens diagnosen var urapportert hos halvparten. Når er selektiv abort medisinsk indisert og etisk akseptabelt?

Svangerskapsavbrudd på grunn av fosterskade

Svangerskapsavbrudd på grunn av fosterskade i Norge, 1996 – 97

Hva er galt ved selektiv abort?

Fosterdiagnostikk – både en trygghet og en trussel

Terminbestemmelse ved hjelp av ultralyd

Om abort og barmhjertighet

Multiresistens i sykehus

En pasient som ble overført fra utlandet til Brannskadeavsnittet, Haukeland Sykehus medbrakte multiresistente bakterier. Tre andre pasienter ble infisert og avdelingen ble stengt i ni uker.

Utbrudd av infeksjon med multiresistent Acinetobacter baumannii

Genetikk

Det humane genom er snart fullstendig sekvensert. Er forventningene til de kliniske konsekvenser overdrevne? Og hvilke etiske, juridiske og økonomiske utfordringer følger i kjølvannet av de molekylærbiologiske gjennombrudd?

Etter kromosom 22

På vei mot den postgenomiske æraen

Malignt melanom

En undersøkelse blant pasienter med malignt melanom viser at tiden fra hudforandringer ble observert til legekonsultasjon var lengst hos unge menn.

Maligne melanomer og unge menn

Diagnostisk forsinkelse ved malignt melanom

Magnetisk resonanstomografi

Magnetisk resonanstomografi har revolusjonert utredningen av skjelett- og bløtdelsskader og er velegnet til onkologisk bildediagnostikk.

Magnetisk resonanstomografi innenfor onkologisk diagnostikk

Magnetisk resonanstomografi ved skjelett- og bløtdelstraumer

Hepatitt C hos gravide

Antistoff mot hepatitt C-virus finnes hos 0,7 % av gravide kvinner her i landet. Dette kan gi mellom seks og 78 hepatitt C-smittede nyfødte hvert år. Likevel tilrås ikke testing av alle gravide.

Infeksjon og svangerskapsutfall, datagjenbruk og datakobling

Hepatitt C-virus blant gravide kvinner i Norge – forekomst av antistoffer og svangerskapsutfall

Hepatitt C-virusinfeksjon hos gravide og barn i Norge

Bør gravide kvinner testes for antistoffer mot hepatitt C-virus?

Ductus arteriosus

Åpenstående ductus arteriosus lukkes i økende grad med kateterbaserte metoder. Erfaringene hos de 100 første pasientene ved Rikshospitalet presenteres.

Kateterbasert lukking av åpen ductus arteriosus – de første 100 pasienter

Anbefalte artikler