Legeforsikringen i Vital Forsikring

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

I Legeforsikringen inngår blant annet yrkesrelaterte forsikringer, ansvarsforsikring, personforsikringer, gruppelivsforsikring, private skadeerstatninger, forsikringer for næringsdrivende og villaforsikring uten innbo.

Vital hentet i 1999 inn 5,7 milliarder kroner i samlede premieinntekter. Av dette betalte legemedlemmer inn 30,2 millioner kroner til gruppelivsforsikringen som inngår i Legeforsikringen. Til pensjonsordningen, som også inngår i denne forsikringsordningen, ble det betalt inn 13,2 millioner kroner i 1999.

Det ble totalt betalt ut 3,7 milliarder kroner i erstatninger i 1999. Utbetalinger i forbindelse med gruppelivsforsikringen for leger utgjorde 21,5 millioner kroner.

– Grunnen til at dette beløpet er såpass mye mindre enn det vi har fått inn i premieinntekter, er at vi ennå ikke er ferdige med å behandle erstatningssaker fra 1999, sier Harald Queseth, informasjonsdirektør i Vital. – Det er avsatt litt over 9 millioner kroner til uføresaker fra 1999 som ennå ikke er avsluttet, opplyser han.

Det finnes mer informasjon om Legeforsikringen på www.legeforeningen.no, under sidene med medlemsinformasjon.

Anbefalte artikler