Legeforeningens utdanning på Internett

Kristin Green Nicolaysen, Om forfatteren
Artikkel

Foreløpig er fire kurs lagt ut på nettet som et prøveprosjekt (se ramme). – Dersom disse kursene blir positivt mottatt, vil Legeforeningen vurdere mulighetene for å utvikle liknende kurs for andre spesialiteter. Mange leger er allerede aktive Internett-brukere.

Vi tror derfor det etter hvert vil bli naturlig å bruke nettet til kompetanseutvikling, sier Bjørn O. Hoftvedt i Pedagogisk avdeling, Legeforeningen.

Enkeltkurs

Tjenesten består av flere enkeltkurs, hver på 5–10 leksjoner. Hver leksjon vil bestå av tekst, figurer, eksempler og oppgaver og avsluttes med en test med nøkkelspørsmål fra leksjonen. Når man har gjennomført alle testene i en leksjon, får man tilbakemelding på om man har svart rett eller galt og hvilket alternativ som var rett. Det kommer også opp en statistikk som viser hva kolleger som har tatt de samme testene, har svart.

– Testene har mer en pedagogisk funksjon enn en kontrollfunksjon, sier Hoftvedt. – Det er altså ikke slik at man må ha et minimum antall riktige svar for å bestå. Alle som gjennomfører kurset, får kursbevis.

Til hvert kurs er det en egen oversikt over tilgjengelige ressurser. Her finnes henvisninger til litteratur, aktuelle nettsider og lenker. Det forutsettes ingen forhåndskunnskaper utover en enkel forståelse for bruk av datamaskiner og Internett.

Kursene vil fint kunne gjennomføres på standard PC-er med nettleser og Internett-tilkobling. Hele tjenesten er testet på nettleserne Netscape og Internet Explorer versjon 3.0 og senere. Nettleseren må være satt opp for å kunne akseptere cookies, det vil si data som overføres fra vevtjenesten og lagres på harddisken. Noen av kursene vil bruke plugins, hjelpeprogrammer i nettleseren, som Flash og RealPlayer. RealPlayer blir brukt for å spille video og lyd og Flash brukes til å vise animasjoner.

Fleksibel opplæring

Internett-kursene gjør det mulig å gjennomføre kursene hvor og når man vil, forutsatt tilgang til PC og Internett. Man kan selv bestemme fremdriften og det er ikke nødvendig å gjennomføre hele kurset på en gang. Hver leksjon som gjennomføres blir registrert, slik at man neste gang kan fortsette der man slapp sist. Leksjonene og testene må tas i den rekkefølgen de er presentert. For å få kurset godkjent, må du registrere deg som kursdeltaker, gjennomføre alle leksjoner ogtester i sekvens, fylle ut personopplysninger og evalueringsskjema. Registrerte brukere som har gjennomgått hele kurset, vil få tilsendt faktura på kursavgift og vil motta kursbevis etter mottatt betaling. Dersom man ønsker å se nærmere på kursinnholdet uten å registrere seg, kan man logge seg på som uregistrert bruker.

– Vi håper at prosjektet vil bidra til ytterligere fleksibilitet i videre- og etterutdanningen av leger, sier Steinar Krokstad i spesialitetskomiteen i allmennmedisin. – Vi har lagt stor vekt på at kursene skal ha et godt faglig innhold og at elementer og virkemidler gjør det til et godt pedagogisk tilbud.

Han legger imidlertid vekt på at det kun er visse emner som egner seg som kurs på Internett og at antall godskrevne poeng ikke vil utgjøre noen stor del av det totale kravet.

Ta en titt innom www.legeforeningen.no/lupin

Fire Internett-kurs som prøveprosjekt

  • Informasjonssøking ved hjelp av Internett – enkel innføring i hvordan du kan bruke ulike søketjenester på Internett til å lete etter medisinsk informasjon.

  • Ved Hogne Sandvik

  • Spirometri i allmennpraksis – hvordan spirometri bør utføres og om hvordan

  • spirometriresultater kan fortolkes.

  • Ved Hasse Melbye

  • Introduksjon til regnskapsføring for selvstendig næringsdrivende leger

  • Ved Bent A. Larsen

  • 24-timers blodtrykksmåling – innføring i hjemmeblodtrykksmåling og dets plass i diagnostiseringen av høyt blodtrykk.

  • Ved Endre Sandvik

Tilbudet er utviklet i samarbeid med fagutvalget i Alment praktiserende lægers forening ved John Leer og spesialitetskomiteen i allmennmedisin ved Steinar Krokstad. Fra Legeforeningen har Bjørn O. Hoftvedt og Kristin Green Nicolaysen deltatt. Tjenesten er utarbeidet av Gazette.

Anbefalte artikler