Nye statsråder

Nina Husom, Om forfatteren
Artikkel

Helseminister Tore Tønne var konsernsjef i Norway Seafoods, en jobb han har hatt siden 1998. Han er 52 år, utdannet både siviløkonom og jurist. Statsråden bor i Drammen.

Tore Tønne er et ubeskrevet blad i helsevesen og helsepolitikk. Han har imidlertid bred erfaring fra andre områder av statsforvaltningen: Han var ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet fra 1983–88 der han tidligere var underdirektør. Fra 1993–97 var Tønne administrerende direktør i Statens nærings- og distriktsutviklingsfond. Som ung var han aspirant i Utenriksdepartementet og var diplomat fra 1974–81.

– Tønnes brede erfaring fra ulike deler av samfunnet som eksportnæringen, oljenæringen og fiskerinæringen, vil kunne bringe nye impulser i helsesektoren, sier president i Legeforeningen Hans Petter Aarseth.

Guri Ingebrigtsen og Tore Tønne skal vokte sosial- og helsepolitikken i den nye regjeringen. Foto N. Husom

Sosialministeren er lege

Sosialminister Guri Ingebrigtsen er 47 år og lege. Siden 1999 har hun vært ordfører i hjemkommunen Vestvågøy. Den nye sosialministeren var politisk rådgiver for daværende sosialminister Hill Marta Solberg fra 1996–97. Ingebrigtsen ble ferdig med medisinstudiene i 1982 og har hatt sitt interessefelt og engasjement innen psykiatrien i og utenfor sykehus. Hun var lege ved Lofoten sykehus fra 1997–99. Hun hadde stipend fra Norges allmennvitenskapelige forskningsråd fra 1987–92.

Anbefalte artikler